အိပ္ေပ်ာ္တဝက္ မေပ်ာ္တဝက္နဲ႔ ႏိုးထလာ၍ တင္ျပလိုက္သည္

in #busy3 years ago

အိပ္ေပ်ာ္တဝက္ မေပ်ာ္တဝက္နဲ႔ ႏိုးထလာ၍ တင္ျပလိုက္သည္
IMG_20180525_005652.jpg
ဒီည က်ြန္ေတာ္သည္ ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္နိုင္ျခင္းမရွိပါ။အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္အိပ္စက္ပါေသာ္လည္း အိပ္ရာထဲ၌ ႏိုးတဝက္ အိပ္ေပ်ာ္တဝက္ မျပီဝိုးတဝါအိမ္မက္ေတြကို မက္လိုက္ပါေသးတယ္။နိုးတဝက္ အိပ္ေပ်ာ္တဝက္နဲ႔ မိုးလင္းသြားသည္အထိ ျဖစ္ေနမည္ဆိုလ်ွင္ေတာ့ ဒီည အိပ္ေရးဝေအာင္ ေကာင္းမြန္စြာနဲ႔ စက္ေတာ္ေခၚနိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေလေတာ့ အိပ္ပ်က္မည့္အတူတူ ထူးျခားမႈတခုခုကိုေတာ့ ဒီညလုပ္မွျဖစ္ေပေတာ့မည္။အိပ္ေပ်ာ္တဝက္နဲ႔ ႏိုးတဝက္ အိပ္ရာထဲ၌ ဟိုမေရာက္ ဒီမေရာက္ျဖစ္ေနရျခင္း၏ အဓိကအေျကာင္းကို အိပ္ရာမွႏိုးထ၍ စဥ္းစားစဥ္ျခင္ျကည့္လိုက္ေသာအခါမွာေတာ့ "ေအာ္"busyထံသို႔ စာသဝန္လႊာ စာေရးpostတင္မျပခဲ႔သည္မွာ 4dayေလာက္ရွိသြားခဲ႔ျပီ သူမထံသို႔ စာသဝန္လႊာ ဆပ္သျခင္းကို ပ်က္ကြက္သည့္ရက္မ်ား ရွည္ျကာသြားပါက က်ြန္ေတာ္အား အျမတ္ေတာ္ရွကာ စေပါ႔စရင္းထဲမွ ထုတ္ပဟ္ျခင္းခံရေတာ့မည္ စာေရး၍postတင္ျပအ႔ံ ဟူေသာ ထိုအေတြးမ်ားေျကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္အိပ္စက္ပါေသာ္လည္း ႏိုးတဝက္ အိပ္ေပ်ာ္တဝက္ ျဖစ္ေနရျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။
IMG_20180828_023919.png
busyေပးေသာစေပါ႔သည္ အမ်ားသကာလို မ်ားမ်ားစားစားမရပါေသာ္လည္း1.27%ျဖင့္အျမဲမပ်က္ ေန႔စဥ္လာေပးေလေတာ့ ယခုေပါက္ေစ်းနဲ႔ဆိုလ်ွင္ $0.01ေတာ့ရေနေသးသည္ဆိုေတာ့ကာ ၎၏တန္ေျကးသည္ လက္ရွိေစ်းက်ေနေသာအေျခအေန၌ တန္ေျကးမျကီးမားေသာ္လည္း တန္ဖိုးရွိလွေပသည္။လက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအေျခအေန၌ $0.00နဲ႔ postေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ steemitလမ္းမေပၚ၌ ဘဲဥမကြဲပဲ ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ အေျခအေနတြင္busyေပးေသာ$0.01ကို တန္ဖိုးထားရေပလိမ့္မည္။တန္ေျကးဆိုသည္မွာလည္း တန္ဖိုးထားတက္ေသာလူအတြက္သာ အက်ဳိးျပဳနိုင္သည္။ထို႔ေျကာင့္ ဘယ္လိုအေျကာင္းျပခ်က္မွမထုတ္ပဲ အခ်ိန္ေပးျပီး ေရးခ်တင္ျပနိုင္မည့္ေန႔ရက္၌ စာရွည္ေအာင္ေရးခ်မည္။ယခုေတာ့ ညနက္နက္ အိပ္ေပ်ာ္တဝက္ မေပ်ာ္တဝက္ တာဝန္တစ္ခုအတြက္ စိတ္သက္သာရာေရာက္ေအာင္ အိပ္ေနေသာေနရာမွထ၍ ေရးခ်တင္ျပလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
@thura

Sort:  

မင္းက တစ္ေရးနိုးတာကိုး
ငါေတာ႔ အခုမွအိပ္ရမွာဟ
ေတာ္ျပီအိပ္ေတာ႔မယ္ ေခါင္းေတာင္မူးလာျပီ
စတီးမစ္က အိပ္ေရးပ်က္တယ္ကြာ

4dayေလာက္busyထံpostမတင္ျပေလေတာ့
0.01ေပးတဲ႔စေပါ့စရင္း အပဟ္ခံထိမွာေျကာက္ေတာ့
အိပ္တဝက္ႏိုးတဝက္နဲ႔ယခုမွထေရးလိုက္တာဗ်ဳိ႕

Woowww harika post 📝❤🤗

Şimdi uyanık uyanmak geliyor

Bekliyorum 🤗❤

Loading...

You got a 14.02% upvote from @bid4joy courtesy of @thura!

You got a 21.14% upvote from @cabbage-dealer courtesy of @thura!
Delegate today and earn a 100% share of daily rewards!

You have been defended with a 26.21% upvote!
I was summoned by @thura.

You got a 9.52% upvote from @dailyupvotes courtesy of @thura!

This post has received a 71.43 % upvote from @steemdiffuser thanks to: @thura.

Bids above 0.05 SBD may get additional upvotes from our trail members.

Get Upvotes, Join Our Trail, or Delegate Some SP

In the fight of Humans vs Bots, @megabot defended you with 20.98% upvote courtesy of @thura!

Support @Megabot by delegating SP to the bot and get a part of 98% of @Megabot's profit.

Direct delegation links : 10 SP || 50 SP || 100 SP || 500 SP || 1000 SP || Any other amount of SP

Join our discord group here.

Thank You !

You got a 41.45% upvote from @peace-bot courtesy of @thura!

Help spread the peace. Want to promote your posts too? Send a minimum of .02 SBD or STEEM to @peace-bot with link in the memo for an upvote on your post. You can also delegate to the bot for daily passive earnings. If you would like to delegate to the Peace Bot you can do so by clicking on the following links:
50SP 100SP 250SP 500SP 1000SP 5000SP

Learn more!

You got a 50.00% upvote from @seakraken courtesy of @thura! Release the Kraken!

You got a 50.00% upvote from @voteme courtesy of @thura! For next round, send minimum 0.01 SBD to bid for upvote.

Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to voteme by clicking following links: 10SP, 25SP, 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.

You got a 10.82% upvote from @minnowvotes courtesy of @thura!

This post received a $0.131 (100%) upvote from @upvotewhale thanks to @thura! For more information, check out my profile!

This post has received a 20.87% UpGoat from @shares. Send at least 0.1 SBD to @shares with a post link in the memo field.

Interested to earn daily? Delegate Steem Power to receive 95% payout rewards. Use this link https://on.king.net/shares to delegate SP to @Shares. Join us at https://steemchat.com/ discord chat.

Support my owner. Please vote @Yehey as Witness - simply click and vote.

This post has received a 14.82% upvote from thanks to: @thura!!!
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

You got a 8.33% upvote from @automation courtesy of @thura! This is a service sponsored by @yehey. Please consider voting @yehey for Witnes. Use this short URL link https://on.king.net/witness simply click and vote, this will redirect to Steem Connect for secure connection.

Interested to earn daily? Delegate Steem Power to receive 90% payout rewards. Use this link https://on.king.net/automation to delegate SP to @Automation.
If you need an extra upvote, join us at https://SteemChat.com discord server.

Have a lovely day.
@Automation - Keep Steeming for a better future.

Great man !!

Posted using Partiko Android

You got a 2.87% upvote from @oceanwhale With 35+ Bonus Upvotes courtesy of @thura! Earn 100% earning payout by delegating SP to @oceanwhale. Visit www.OceanWhaleBot.com for details!

You got a 30.44% upvote from @redlambo courtesy of @thura! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

You got a 3.90% upvote from @moneymatchgaming courtesy of @thura! Please consider upvoting this post to help support the MMG Competitive Gaming Community.