Terry Goodkind. The Pillars of Creation

in #books2 years ago

Riçardın burada yalnız finala yaxın görünməsi əslində kitabı saxlayır, yeni mərkəzi qəhrəman heç olmasa bir şəkildə povesti uzadır və ortasına qədər hətta maraqlı idi və personajların darıxdırıcılığını pozmurdu. Ən azından müvəqqəti olaraq sevimli köhnə personajlarından imtina edərək müəllif böyük dərəcədə istedadını göstərdi və kollarda çox da böyük pianino olmayan çox maraqlı hadisələr və sərgüzəştlər yaratdı.
Jensen, zehni inkişafında Riçarddan da üstündür, lakin hər beş səhifədə nə qədər gözəl, yaxşı, ağıllı, gözəl, parlaq, möhtəşəm, ruhlandırıcı, cəsur, gözəl, heyrətamiz, dürüst, azadlığı sevən, nəcib olduğunu söyləməməsinə görə və sair, olduqca sakit qəbul edilir. Bəli, bəli, anası səbəbindən, insanlarla ünsiyyət qurmaq və məlumatlı olmaq üçün bir patoloji imkansızlığı ilə bir obsesif bir zülm maniası şəklində psixi pozğunluğun bir növünü əldə edən bir gənc axmaq. Xeyr, süjet üçün lazım olduqda, Jensen sadəcə nəzakət və cəsarətli möcüzələr göstərir, qalan vaxt isə, mütəmadi olaraq təkərlərinə çubuq qoyan və "Rahlinə and için!" Deyən on dörd yaşlı tipik bir axmaq gəncdir.


Divar kağızı Ral ilə paralel hekayə xətti də əvvəlcə yaxşıdır, amma xoşagəlməz dərəcədə təəccüblüdür. Bu, kifayət qədər adekvat bir oğlan, hətta xəyalpərəstdir və sonra birdən-birə keçmədən və sadəcə başında qeyri-müəyyən bir səs eşitdikdə nənələr və köməksiz qızlarla hər şeyi edən qanlı manyak olur. Bu psixonun hərəkətləri və zehniyyəti zarafatlar olmadan göstərilir, gözəl, bunlar kitabın ən maraqlı epizodlarıdır. Ümumiyyətlə, Oba şizofrenik hərəkətləri, demək olar ki, bütün xarakterlərin ən adekvat və balanslı görünür.

Düzü, kitab haqqında daha bir şey demək istəmirəm. Obyektiv olaraq, altıncı hissədən daha yaxşıdır, amma heç olmasa açıq-aşkar yaramayan cəfəngiyatı ilə dəhşətə gəldi, duyğuları oyandırdı və şəxsən hamımın ən uzun və ən yaxşı bilik icmalına təhrik etdim. Yeddinci hissə, əsasən, laqeydlik yaradır.
Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17136.61
ETH 1287.40
USDT 1.00
SBD 2.11