The ''We Are WeKu'' Contest Part II, Support By @Siamcat and @wekubusters

in #blog3 years ago (edited)

Merhaba Weku Ailesi,
Weku platformda birden çok yarışmalar ve etkinlikler oluyor.Bunlardan bir tanesi @Siamcat and @wekubusters @supportweku-io aracılığı ile yapmus oldugu yarısma.Sizlerde buradaki linke linke girerek yarışmaya katılabilirsiniz. Yapmış olduğu yarışmasından dolayı @Siamcat a teşekkür ederim.
Yapılan Resmi duyuruda sizlerde witness programına katılabilirsiniz.Python, C, C ++, SQL, JS, PHP kullanarak nasıl programlanacağını biliyorsanız veya başka programlama becerilerine sahipseniz sizlerde ekibin parçası olabilirsiniz. @Siamcat ile iletişime geçebilir Discord adresinden gerekli bilgileri alabilirsiniz.Güzel başka bir haber de Weku nun Nisan ayında BitShares de listelenecek olması.Weku zamanla daha da büyüyecektir.Bizlerde elimizden geldiğince Wekunu büyümesi için çalışacağız.
Bundan sonraki yazımda Witnesslar hakkında yazı yazacagım.Sızlere wıtnesslara oy vermenızı tavsıye ederım.Sızlerde bana destek için bu yazıya o verebilir bana Discord adresinden ulaşabilirsiniz.

we are weku.png
EN

Hello Weku Family,
There are multiple competitions and events on the Weku platform. One of these is a competition organized by @Siamcat @ wekubusters and @ supportweku-io.. Thanks to @Siamcat for his contest.

You can join witness program and from this link you can contact program announcement. If you know how to program using Python, C, C ++, SQL, JS, PHP, or other programming skills, you can be part of the team. You can contact @Siamcat. You can get the necessary information from Discord . Weku will grow even more in time. We will also work for the growth of Weku as possible as we can.
In my next article, I will write about Witnesses. I recommend you to vote for the witness. You can vote for me in support of this article and you can reach me at Discord.

Sort:  

Good luck to everyone on Weku, I hope the platform touches good bit of success

My pleasure man

Congratulations @omerbayrak! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.051
BTC 42451.01
ETH 3177.14
USDT 1.00
SBD 4.77