Kripto Blog Sektörü

in blog •  last month

Kripto blog sektöründe farklı bir yere sahip Steemit dünyasına katılıp birşeyler karalamaya başlıyorum. Genel olarak yabancı dil ağırlıklı bir ortam olmasına rağmen herkesin kendi dilinde ifade özgürlğünün olması güzel bir şey.

img

Kuralları zamanla öğrenerek bu sitem içinde kalıcı olmak ve kripto dünyasını yakından tanımak farklı bir deneyim olacaktır.

Gününe göre yazılar yazmayı düşündüğüm için belli bir alana yönelmek çok doğru olmayacaktır. Amaç zaten yazarak insanın kendini rahatlaması değil midir?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thanks for following me, insist on quality content if you must progress here!

Welcome to steemit.

Are you using the Partiko Mobile App already? It's one of the fastest ways to post content on the Steem Blockchain. Download the Partiko App now and get 1000 Points which are redeemable and exchangeable with Steem.

·

Thanks. Maybe I can put it on the phone later in the day.

·
·

Okay, that’ll be nice, please use my referral link in my comment above.

Posted using Partiko iOS

·
·
·

It'll be even better once that web interface comes out.

Posted using Partiko Android

Merhaba,
Hoş geldiniz aramıza. Yazılarınızda #tr tag kullanırsanız Türkçe okuyup yazan blog yazarları tarafından daha iyi takip edilebilirsiniz. Buradaki yazıları okumanız kuralları öğrenmeniz açısından faydalı olabilir.

·

Teşekkürler, yazıları inceleyeceğim fırsat buldukça.

Hoş geldiniz. Umarım ortama çabuk alışırsınız. Sorularınız olursa çekinmeden #tr tag i altında sorabilirsiniz.

·

Teşekkürler.

Hoş geldiniz. Sizi #tr'de görmek bizi mutlu edecektir. :)

Hoş geldiniz. :)

Hoşgeldiniz, karalamalarınızı merakla bekliyorum :)

Congratulations @mahrec! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You made your First Vote
You made your First Comment
You got a First Vote
You got a First Reply
You received more than 250 upvotes. Your next target is to reach 500 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!