Update sa Steem Proposal System/Steem.DAO: Ika-upat nga Semana

in #blocktrades2 years ago

Pahimagno ang kini nga artikulo kay usa ka repost.

Ang kini nga artikulo kay mabasa usab sa pinulongang Ingles/English ug sa Tagalog.


Nakompleto na namo ang amoang unang buwan sa pagtrabaho sa Steem Proposal system ug mingtuo mi nga hapit nami mahuman.

Kalamboan sa niini nga semana

Nakompleto namo tanan ang mga feature sa mismong kodigo sa blockchain ug nagsugod na sa pagtuki. Nakakita mi ug nakasolbad nami og mga daghan nga bug nga nakita samtang nagtuki sa mga bag-o nga operasyon nga naay kabahin ngadto sa mga tanyag sa steem. Gipatiman nasad namo ang mga kinahanglan nga pag-isab ngadto sa mga librariya sa steem-python ug steem-js (gigamit sa mga ikatulo nga mga partido aron nga makakonektar sa software sa Steem blockchain) ug nagsulat og mga pagtuki nga regresyon aron nga maberipika ang mga bag-o nga feature nga amoang gidugang.
Kinahanglan mi og dugang pa nga mga kauswagan ngadto sa software nga tinman nga gigamit aron matuki ang Steem, apil na ang pagsuporta sa pag-sala sa akawnt samtang nag-import og datos gikan sa naglungtad na nga blockchain sa Steem aron nga malimit ang gidaghanon sa datos sa bersyon nga pagtuki sa blockchain. Motugot kini sa amoa nga mobuhat og pampubliko nga testney nga dili mopugos og daghang mga kinahanglaon sa hardware ngadto sa mga partisipante nga nagpadagan og mga nodes ngadto sa testnet.
Alang sa mga nakalinya sa teknikal, ania ang link ngadto sa github nga repo nga adunay pasiunang tan-aw sa trabaho nga amoang gibuhat sa minglabay nga buwan:
https://github.com/blocktradesdevs/steem/pulse/monthly
Nag-debelop mi sa kodigo sa tanyag sa niini nga mga branch:
https://github.com/blocktradesdevs/steem/tree/sps-develop
https://github.com/blocktradesdevs/steem-python/tree/sps_support
https://github.com/blocktradesdevs/steem-js/tree/sps-develop2

Hapit na ang pampubliko nga testnet

Nagplano mi nga magsugod og pampubliko nga testnet karong Lunes. Sa sinugdanan, ang pampubliko nga testnet kay mao ang nag-labaw nga interes sa mga witness sa Steem ug mga portal sa web patubang sa Steem blockchain. Ang testnet kay motugot sa mga witness nga motan-aw sa sistema sa tanyag nga naglihok ug makiglambigit niini pinaagi sa steem command-line wallet. Ang mga portal sa web pareha sa condenser (pananglitan steemit.com), busy.org, esteem, paetiko, ug uban pa kay makahimo nga mag-debelop og mga pahina sa pagbuhat ug pagbotar sa mga tanyag sulod sa ilahang interface.
Sa dihang ang mga portal kay naka-debelop na sa kini nga mga pahina, aduna gyuy mga beta nga mga bersyon sa mga portal nga magamit nga diin ang mga permi nga tiggamitan kay makahimo nga motuki sa sistema sa tanyag.
Nagdahom ko nga mokabat og usa ka tawo-nga-semana o minus pa ana alang sa mga kadaghanan sa mga portal nga makapatuman sa ilahang mga interface ngadto sa sistema sa tanyag kung sila kay nagsuportar na sa pagbotar og witness, tungod kay sila kinahanglan nga makagamit pa og balik sa kanang daghan nga kodigo alang sa mga tanyag.
Sa labing gamay, nagtuo ko nga ang sistema sa tanyag kay nagkinahanglan og suporta sa interface bisan sa https:steemit.com sa dili pa mi makahunahun og pag-hardfork sa blockchain ngadto sa bag-o nga bersyon uban ang mga tanyag, tungod kay importante kini sa mga stakeholder nga maka-apil sa proseso sa pagbotar sa dihang ipadagan na ang sistema sa tanyag.

Mga Sunod nga Lakang

Ang amoang kalamboan sa pagkakaron kay naka-linya sa amoang pasiunang banabana sa panaon (1-2 ka mga buwan). Inig human sa niini nga unang buwan, naka-debelop gyud mi og pag-ayo sa sistema sa tanyag ug sigurado na kaayo mi ngadto sa panahon sa pagtuki.
Sunod, kinahanglan nga mopadagan mi og testnet sulod sa daghan nga mga semana aron motugot sa mga portal nga maka-debelop og ilahang mga interface sa steem proposal. Makig-hilambigit sad mi sa mga witness aron nga matabangan sila sa ilahang pagtuki sa sistema sa tanyag.
Human nga napadagan na namo ang testnet sa taas kaayo nga higayon aron nga masiguro nga ang bag-ong kodigo kay lig-on ug ang mga dagko nga mga portal kay adunay higayon nga makadungag og suporta alang sa sistema sa tanyag, mo-tag mi og pinal nga paglusad sa kodigo nga tukma alang sa mga witness nga modagan isip bag-ong mainnet.

Unsa amoang gibuhat ron?

Tungod kay nahuman na namo ang unang buwan sa trabaho, nangutana si Ned nako nga i-sulti sa komunidad aron mahibaw-an kung unsa ang mabati sa tanan bahin sa amoang kalamboan sa pagkakaron ug kung adunay dagko nga mga kabalaka bahin sa padulngan sa amoang gilihok. Palihug og buhat og komento sa ubos kung aduna kay opinyon nga pareha nga pamaagi o sa lain.


All photos/contents from this post are obtained from @blocktrades-help / @blocktrades (also BlockTrades website) and is used with permission for translation purposes only.


Next translation post would be about the latest post of @blocktrades which is about BEOS.

Posted using Partiko iOS

Sort:  

Thank you so much for participating in the Partiko Delegation Plan Round 1! We really appreciate your support! As part of the delegation benefits, we just gave you a 3.00% upvote! Together, let’s change the world!

Gisunggo ko hahahaha

Hahahahhahaha ahaka. Karon rako kanotice sa notifications. Gg. Paninglawas ni ding @smaeunabs hahaha

Posted using Partiko iOS