Paggamit sa Desentralisado nga Ilisanan (DEX) sa BitShares nga merkado alang sa mga pricefeed sa BitUSD ug BitCNY

in #blocktrades2 years ago (edited)

Ang kini nga artikulo kay mabasa usab sa pinulongang Ingles/English ug Tagalog.


Pahibalo: Usa kini nga lawom nga artikulo kabahin sa mga teorya sa kung unsaon ang pagmintinar sa pagpaduol nga mekanismo alang sa mga coin nga stable ngadto sa blockchain sa BitShares. Ingon niana, basin gawas kini sa mga interes sa kadaghanan sa amoang kanunay nga tigbasa. Ug usab, teknikal kaayo ni ug nagkinahanglan og labaw pa nga pagsabot sa mga merkado. Ang mga tigbasa nga gisigurog una kay ang mga miyembro sa komunidad sa BitShares.

Ang BitShares kay dugay nang naggamit og sentralisado nga mga pricefeed sa pag-ilis, nganong mag-usab naman ron?

Sa bag-ohay lang adunay pangagpas nga ang usa ka sentralisado nga exchange (usa ka CEX) kay gigamit aron nga artipisyal nga mamanipula paubos ang presyo sa BTS. Ang kini nga pangagpas kay gigamit aron makombinsir ang mga witness aron mag-feed og peke nga presyo alang sa BTS nga may kalabot ngadto sa bitUSD ug bitCNY aron “ma-atbangan” ang kini nga manipulasyon ug mapanalipdan ang mga marginer og bitUSD/bitCNY (mga tawo nga mobuhat og BitUSD ug BitCNY gamit ang ilahang BTS isip kolateral. Ang kini nga mga marginer kay sa kasagaran kay sangpiton sa ilahang kolateral nga BTS kung and presyo sa BTS kay ning-ubos og pag-ayo ug ang pag-feed sa kini nga peke nga pricefeed kay dili lang nakapanalipod sa ilaha gumikan sa pagsangpit, nakaguba sad kini sa pagpaduol sa bisan kinsa nga mingsuway og pag-ilis sa ilahang BitUSD o BitCNY ngadto sa BTS (pananglitan ang BitUSD kay mingbalor nalang og minus pa sa 1 USD ug an BitCNY kay mingbalor nalang og ubos pa sa 1 CNU sa dihang mingbuhat og opersayon nga “pinugos nga pag-ilis”).

Ang BitShares kay adunay mekanismo sa proteksyon nga gitawag nga “pinugos nga pag-ilis” nga gibuhat aron nga masiguro nga ang mga tig-kupot og BitUSD ug BitCNY nga makasalig nga naduol nga kantidad sa ilahang mga asset, hilabi na sa higayon nga ubos og liquidity alang sa kini nga mga asset (sa dihang walay mingpalit sa asset), ang tig-kupot kay mamahimo nga makapa-ilis sa iyahang bitasset ngadto sa kapareho nga kantidad sa gituohang labaw pa nga liquid nga BT nga mamahimo na dayun nga mabaligya alang sa kaparehas nga USD o CNY. Pero pinaagi sa pagpalsipiko sa pricefeed, ang kini nga proteksyon kay naguba og pag-ayo.

Personal ko nga mingtuo nga ang ebidensya nga gipresentar alang sa kini nga pagpangagpas nga manipulasyon sa BTS kay layo ra sa tinuod (sa laktod pa, para nako ang mga nangagpas kay sa kana lang, sayop bahin niini ug ang kasagaran nila kay na-insentibohan og ekonomiko kaayo nga sayop kabahin niini). Bisan pa sa kahuyang sa ilahang gipresentar nga ebidensya, ang nagaresulta nga peke nga pag-pricefeed sa mga witness kay nakaguba sa mga peg alang sa bitUSD ug bitCNY, nakadaot sa bisan kinsa ng nagkupot sa niini nga mga bit asset, ug nakaguba og tinag-asay nga reputasyon sa tanang mga bit asset.
Hangtod nga ang kini nga argumento kay maguba, murag ang dili kini kapugngam ang kini nga susama nga rason nga magamit pa og usab ug usab pa sa diha nga ang mga marginer kay hapit na mahutdan sa ilahang mga pondo, aron ga maprotektahan sila batok sa ilahang kakansi, nga masinati sa mga tigkupot og asset ( tungod kay sa kasagaran ang mga margineo ang nagkupot sa kadaghanan sa BTS ug mamahimo nga makabotar sa mga witness nga wala ming-sunod).

Nganong mogamit sa DEX alang sa pricefeed?

Aron sa pagpapugong sa paggamit og usab sa kini nga argumento, motanyag ko nga ang usa o labaw pa nga mga merkado nga DEX nga gamiton isip tinubdan sa pricefeed, aron mapugngan ang mga pangagpas sa manipulasyon da umaabot isip rason nga maguba ang mga peg nga bitasset.

Ngadto sa sentralisado nga ilisanan, ang usa ka dako nga peke nga kantidad sa BTS kay sa teoretikal mamahimo nga mabuhat, unya ibaligya aron nga masugdan nga muubos ang presyo sa kato nga ilisanan. Pero ang suplay sa BTS kay dili mapeke ngadto sa mga merkado nga DEX, maong ang kini nga pagpangatake kay dili posible.

Ang labaw pa nga bahin sa sama nga teoretijal nga pagpangatake nga nakabase sa suplay kay alang lang sa dagko nga kantidad sa peke nga gidaghanon nga buhatonon ngadto sa CEX nga gigamit aron nga mamanipula ang presyo sa BTS, tungod sa mga script sa mga pricefeed nga gigamit sa mga witness nga naggamit og pag-presyo nga nakadepende sa gidaghanon tali sa mga daghan nga mga CEX. Kung daghang nabuhat nga wash trading ngadto sa CEX nga merkado aron nga makabuhat og peke nga gidaghanon, ang mga script sa pricefeed kay motugot sa presyo gikan sa kato nga CEX nga mahimong naglabaw nga factor sa pagkwentada niini sa presyo, nga epektibo kaayo nga mingtakda sa presyo sa BTS nga nakabase katong usa nga CEX.

Sa kinatibuk-an,ang pagpangatake batok sa presyo sa BTS sa karon nga higayon kay adunay posibilidad pinaagi sa pagpangita kg ilisanan diin ang liquidity sa BTS kay ubos gyud kaayo (maong wala kaayoy igong pakigbatok sa nangatake sa pagpalihok sa presyo), makamugna og daghan kaayo nga mga wash trade ngadto sa CEX aron maka-kombinsir nga mao kana ang pinakamaayo nga tinubdan sa datos sa pagpresyo, dayun mobuhat og mga wash trade nga makapasugod og pagpa-ubos sa presyo sa kadto nga CEX. Ang labing sayon nga pangatake kay kung ang CEX mismo ang nalambigit sa manipulasyon sa presyo, sa diha nga higayon makamugna sila og peke nga presyo sa BTS ug makapaubos sa presyo sa kadto nga ilisanan batok sa bisan unsa nga pagpugong sa mga tigpalitan og BTS.

Unsa nga merkado ngadto sa DEX ang dapat gamiton?

Motambag ko sa paggamit sa ETH/BTS nga merkado gikan sa usa or daghan pa nga mga kasaligan nga gateway. Pinaagi sa kasaligan, akong pasabot nga gateway nga diin ang mga path sa pag-deposito ug pag-withdraw alang sa ETH kay operasyonal. Motambag ko nga ETH isip nga asset sa pagpares tungod kay kini ang asset nga gisuportaan sa kadaghanan sa mga centralisado nga mga ilisanan (mga CEX), adunay maayo nga gidaghanon, ug afunay igo nga maayo nga suporta sa nga path sa pag-arbitrage tali sa DEX ug mga CEX.

Nganong kinahanglan man ang mga path sa pag-arbitrage?

Ang mga path sa pag-arbitrage kay dili kaayo strikto nga kinahanglan, kung ang DEX ang nag-labaw nga merkado alang sa pagpalit ug pagbaligya og BTS. Pero aa pagkakaron, dili kini ang naglabaw nga merkado, ang mga CEX maoy naglabaw. Maong aron nga makakuha og “tinuod” nga patas nga presyo alang sa BTS, ang gigamit alang sa (mga) DEX nga merkado para sa pagkwentada sa pricefeed sa BTS kay kinahanglan nga adunay kapasidad nga ma-arbitrage batok sa mga merkado nga CEX.

Ang merkado sa DEX ba kay sa kaugalingon niini nga adunay kapasidad nga mamanipula?

Hinuon, klaro kaayo nga dili kini nga mamanipula kung istoryaan sa suplay, tungod kay ang blockchain sa BitShare kay mao ang pinal nga arbiter sa kung unsa ang suplay sa BTS. Maong ang pagpangatake nga nakabase sa peke nga suplay dili gyud mahimo.
Pero adunay pipila ka mga tawo nga mingpahibaw sa ilahang kabalaka kabahin sa ubos nga volume sa pakig-trade sa pagkakaron ngadto sa DEX kompara ngadto sa mga CEX. Sa pagkakaron, ang usa ka agresibo nga mopalitay kay mamahimo nga molampos nga motuman sa tanan nga mga order sa pagpalit ngadto sa ETH/BTS nga merkado sa pagkakaron, pananglitan, unya mobuhat og peke nga wash trade (usa ka trade sa ilaha rang kaugalingon) sa mas ubos pa nga presyo kompara sa kasagaran nga presyo ngadto sa mga ilisanan nga labaw pa nga liquid.

Unsaon namo og pagpugong sa pagpangatake ngadto sa merkado sa DEX naka-base sa liquidity nga gigamit alang sa pricefeed?

Ang importante nga depensa batok sa pagpangatake nga nakabase sa liquidity aron nga masugdan nga moubos ang presyo sa BTS kay ang paghatag og ganti sa grupo sa mga tawo nga modepensa sa kana nga presyo pinaagi sa pagbutang og mga “order sa pagpalit” ngadto sa merkado sa DEX. Sa pagkahitabo niana, kung ang mga pricefeed kay nakabase lang gayud ngadto sa merkado sa DEX, aduna na kami mga grupo sa mga tawo nga nagantihan na og pag-ayo: ang mga marginer nga mobuhat og BitUSD ug BitCNY pinaagi sa pagbutang og BTS isip ilis. Kung ang presyo sa BTS kay gisugdan na og pagpaubos pinaagi sa pagpangatake nga nakabase sa liquidity, aduna silay hugot nga insentibo nga mobutang ug mopabilin sa mga order sa pagpalit og BTS aron nga maparangan ang atake.

Ang mga marginer kay aduna bay igo nga mga pondo aron nga makapanalipod batok sa pagpangatake nga nakabase sa liquidity?

Dapat naa gyud silay igo nga pondo tungod kay ilaha nga giilis ang ilahang mga BTS aron nga makakuha og laing mga asset (pananglitan bitUSD ug bitCNY) ug ang kini nga mga pondo kay mamahimo nga pwedeng gamiton aron makakuha og lain nga mga asset aron makapalastada og naka-depensa nga mga order sa pagpalit pareha sa ETH/BTS nga kansang gigamit alang sa pricefeed. Sa kasagaran, ang mga marginer kay ang mga pinakadagko nga mga tigkupot og mga BTS sa tibuok nga blockchain. Kung wala silay mga kabtanan aron nga makadepense sa presyo, wala gyud.
Kung adunay gipalapdan nga pagpangatake batok sa merkado sa DEX ug ang nangatake kay andam nga walay duhaduha nga mobaligya sa ilahang mga BTS sa mas ubos nga presyo aron nga mawagtang ang nga order sa pagpalit ngadto sa DEX, maonh ang mga marginer kay mamahimo nga mokuha sa BTS nga ilahang nakuha gikan sa niini nga mga baligya, mobaligya niana ngadto sa mas labaw pa nga presyo nga anaa ngadto sa mga CEX, dayon mogamit sa ilahang naresulta nga mga ginansya aron nga modungag pa og daghan nga mga order sa pagpalit ngadto sa DEX (pananglitan,ang mga marginer kay maka-arbitrge aron nga mapugngan ang presyo sa merkado sa DEX nga dili pa moubos og pag-ayo ang presyo kompara sa kasagaran nga presyo sa merkado).

Pero paghuwat, kung ang mga marginer kay mingdepensa sa presyo sa BTS, basin ang presyo sa BTS ngadto sa DEX kay basin mosaka og maayo?

Kung ang presyo sa BTS nga gigamit alang sa pricefeed kay nahimong mas taas kompara sa “tinuod nga presyo”, maong ang bitasset peg kay magpabilinh guba gihapon (nga bati gihapon). Ug ang mga marginer kay sa pagtino maka-insentibo sa nagkaubos nga merkado alang sa BTS. Maong si kinsa man ang mobutang og presyo aron mapabilin nga patas ang presyo? Sa pulong nga mga arbitrager. Ug hilabi na sa mga arbitrager nga nagkupot usab og mga bitasset ug gusto nga ang pagpaduol sa presyo nga mamintinar. Pareha sa mga marginer nga na-insentibo aron nga makabutang og mga order sa pagpalit ngadto sa DEX pinaagi sa pricefeed, ang mga tigkupot og bitasset kay gi-insentibo nga mobutang og order sa pagbaligya ngadto sa DEX nga mapabilin ang pagka-peg. Kung ang mga marginer kay mobutang og mga order aron nga makapalit og BTS sa taas kaayo nga mga presyo kompara sa presyo nga makuha ngadto sa mga CEX, ang mga arbitrager nga nagpangita og ginansiya kay mopalit og mas barato nga BTS ngadto sa mga CEX, unya mobaligya sa kadtong BTS ngadto sa mga marginer, nga nagpugos sa presyo sa merkado ngadto sa DEX nga moalim ngadto sa kasagaran nga mga presyo sa kana nga higayon.

Makatabang nga epekto: Nagsaka nga liquidity ngadto sa DEX

Usa ka maayo nga potensyal nga makatabang nga epekto sa niini nga kausaban kay pag-insentibo sa mga marginer ug mga tigkupot og bitasset aron nga mapasaka ang liquidity sa (mga) merkado nga gigamit aron nga makabuhat og pricefeed. Dili ba maayo kung ang mga seryoso nga mamuhunan kay sa tinuoray moadto og una ngadto sa blockchain sa BitShares aron mopalit sa ilahang BTS?


All photos/contents from this post are obtained from @blocktrades-help / @blocktrades (also BlockTrades website) and is used with permission for translation purposes only.

Sort:  

Hi, @josephace135!

You just got a 0.73% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.