Gumamit ng BitShares Decentralized na Exchange (DEX) market para sa BitUSD at BitCY sa pag bigay ng mga presyo

in #bitshares2 years ago (edited)

This translation is also available in English/Ingles / Cebuano and is Authorized to translate the selected post.


Paalala: Ito ay parang sa ilalim ng artikulong sa mga teoryang kung paano ipanatili ang pag-peg sa mekanismo para sa mga matatag na mga coin sa loob ng BitShares blockchain. Tulad ng, sa labas nga mga interes sa lahat ng mga magbabasa. At, ito ay maging teknikal at kinakailangan ang saktong pagkaunawa ng mga market. Ang mga magbabasa nito ay para sa mga taga BitShares na komunidad.

Ang BitShares ay gumagamit ng sentralisadong ekschange sa mga presyo sa loob ng ilang taon, pero bakit ngayon lang?

Kamakailan lamang, mayroong pahayag na ang isang sentralisadon exchange (isang CEX) ay ginagamit artipisyal na pagmamanipula pababa ang presyo ng BTS. Ang pahayag na iyon ang ginagamit para kumbinsihin ang mga witness para mag bigay ng pekeng presyo para sa BTS na naka relasyon sa bitUSD at bitCNY para mag "counter" ang pag pamanipula nito at para protektahan ang bitUSD/bitCNY na mga marginer (mga taong gumawa ng bitUSD at bitCNY na gumamit sa kanilang BTS para sa kanilang garantiya). Ang mga marginers na ito ay normal na tumawag sa kanilang mga BTS na garantiya kung ang BTS ay bumababa ng bumaba at ang pag bigay ng presyo ay peke hindi lang ang ito na protekta sa pag tawag nila, ito ay nakasira rin sa peg sa kung sino man ang sumobok na magpalit ng BitUSD o BitCNY sa BTS (hal. BitUSD ay naging mas baba pa sa 1USD at ang BitCNY ay naging mas baba pa sa 1 CNY kung saan gumawa ng "forcede conversion" na operasyon).

Ang BirShares ay may proteksyon na mekanismo na tinatawag "forced conversion" at ginawa para siguradong na ang BitUSD at ang BitCNY na mga holder ay umasa sa na ipeg na resulta sa mga asset, para sa mga kasong babang liquidity ng mga asset (kung saan walang mamimili na bibili sa asset), ang holder ay pwede niyang ipagpalit ay kanyang bitasset sa kaparehang halaga sa masmataas na liquid BTS kung saan ma ibenta sa sumusunod na USD o CNY. Pero kung ito ay namumulang presyo, ang proteksyon ay malubhang may kapansanan.

Personal ko na naniniwala na ang ebidensya na ipinakita sa itong pahayag na pag manipula sa BTS na presyo ay malayo pa galing sa nakapipilit (ibig sabihin, sa loob ng isip ko ang mga nag pahayag nito, ay maliit lng, o mali tungkol dito at ang karamihan nila ay ekonomikong na insentibong mali tungkol dito). Sa kabila ng kahinaan nito ay maging patunay na napakita, ang resulta ay maging pekeng presyo sa mga witness na naisara ang mga peg para sa bitUSD at bitCNY, ito ay nakapinsala sa kanino man na mayroon mga bit asset, at naisara ang reputasyon sa lahat ng mga bit asset.

Maliban kung ang argyumento sa pagmanipula ng presyo ay masisira, parang hindi maiwasan ang kaparehong dahilan na ito ay maigamit ulit kung saan ang mga marginer ay mawawalan ng mga pondo, para sa pag protekta nila laban sa pagkawala nito, at mga gastusin sa mga bitasset holder (kasi ang mga marginer at maghold ng maraming mga BTS at kung saan pwede bumoto sa labat ng hindi-sumusunod na mga witness).

Bakit gamitin ang DEX para sa pag bigay ng presyo?

Para pigilan ang mga paggamit nito uli sa argyumentong ito, kami ay gagawa ng isa or mas ma higit pa ng DEX market para gamitin para sa presyo ipamimigay, para pigilan ang mga sumusunod na pahayag sa pag manipula sa pag dahilan a sirain ang mga malaking bitasset na mga peg.

Sa loob ng sentralisadong ekschange, ang malaking mataas na halaga ng BTS ay pwedeng maigawa, at maibenta para maibaba ang presyo sa loob ng isang exchange. Pero ang BTS na supply ay hindi maaring ma ipeke sa loob ng DEX na market, so ang isang atake ay hindi posible.

Ang masmalabo pang parte sa teoretical na supply-based na atake ay sa mga mas malaking halaga na pekeng volume na ginawa sa mga CEX na ginagamit sa pagmanipula ng presyo sa BTS, kasi ang mga pricefreeds na mga script ay ginagamit ng mga witness na gagamitin sa volume-weighted na pag presyo sa gitna ng mas maraming CEX. Kung saan may maraming wash-trading ay ganap sa CEX market para gumawa ng pekeng volume, ang pricefeed na mga script ay gagawing mga presyo nito ay masmalaki pasa sa pag kalkula sa presyo, epektong naka set sa BTS na presyo base sa singolong CEX.

Sa buod nito, ang atake laban sa BTS na presyo at ang kasalukuyang momento sa potensyal na posibling pag haanap ng exhchange kung saan ang BTS na liquid ay maging mababa, (para ito ay mawalang bisa ang resistansya ng presyo gumagalaw galing sa gumawa ng atake), gumagawa ng marami pang wash trades sa loob ng CEX para kombinsihin ang pricefeeds para gawin ang pinaka mas mabuting pinahmulan ng pag presyo nito, pagkatapos gagawa ng iyong wash trade pababa sa loob ng CEX. At ang mas pinaka simpleng atake ay kung saan ang CEX ay sangkoy sa pag manipula ng presyo, kung saan sa kasong ito ay gagawa ng pekeng BTS at gawin ang presyong ibaba pa sa isang exchange laban sa ano mang resistansya galing sa mga BTS na mamimili.

Anong market sa loob ng DEX ay dapat gamitin?

Gusto ko magpahiwatig sa pag gamit ang isang ETH / BTS market mula sa isa o mas maaasahang mga gateway. Sa pamamagitan ng pagkakatiwalaan, ang ibig sabihin ko ay isang gateway kung saan ang mga landas ng deposito at pag-alis para sa ETH ay pagpapatakbo. Nagtitiwala ako sa ETH bilang ang pagpapares sa asset dahil suportado ang asset sa karamihan sa mga sentralisadong palitan (CEX), ay may mahusay na dami, at sapat na mabilis upang suportahan ang mas mahusay na mga arbitrasyon na landas sa pagitan ng mga DEX at CEX.

Bakit ang mga paraan sa paghuhuli ay kinakailangan?

Ang mga landas ng pagtimbangtimbang ay hindi mahigpit na kinakailangan, kung ang DEX ang pangunahing merkado para sa pagbili at pagbebenta ng BTS. Ngunit sa kasalukuyang panahon, hindi ito ang pangunahing merkado, ang mga CEX. Kaya upang makuha ang "totoong" makatarungang presyo para sa BTS, ang DEX na mga merkado na ginamit para sa pagkalkula ng presyo ng BTS ay kailangang mapag-aralan laban sa mga merkado ng CEX.

Ang DEX market ba ay pwede makamanipula ang sarili nila?

Malinaw na hindi ito maaaring manipulahin sa isang kahulugan ng supply, dahil ang BitShares blockchain ay ang pangwakas na arbiter sa kung ano ang supply ng BTS. Kaya ang isang pag-atake batay sa pekeng supply ng BTS ay hindi maaaring pwede.

Ngunit ang ilang mga tao ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa kasalukuyang dami ng mababang trading sa DEX na may kaugnayan sa mga CEX. Sa kasalukuyang panahon, ang isang agresibong mamimili ay maaaring punan ang lahat ng umiiral na mga order ng pagbili sa merkado ng ETH / BTS, halimbawa, pagkatapos ay gumawa ng isang pekeng kalakalan sa paghuhugas (isang kalakalan sa kanilang sarili) sa isang mas mababang presyo kaysa sa umiiral na presyo sa maraming likido na palitan.

Paano pigilan ang liquidity-based na atake sa DEX market na ginagamit

Ang mahalagang depensa laban sa isang pag-atake na nakabatay sa likido upang ibahin ang presyo ng BTS ng pababa ay insentibo ang isang pangkat ng mga tao upang protektahan ang presyo na iyon sa pamamagitan ng paglalagay ng "buy orders" sa merkado ng DEX. Tulad ng nangyari, kung ang mga presyo ng mga presyo ay batay lamang sa merkado ng DEX, mayroon kaming isang pangkat ng mga tao na napakapasyal: ang mga margin na lumikha ng BitUSD at BitCNY sa pamamagitan ng paglalagay ng BTS bilang kolateral. Kung ang presyo ng BTS ay bumaba at dumagdag pa ng isang pag-atake na batay sa likido, mayroon silang isang malakas na insentibo upang ilagay at mapanatili ang mga order ng bibilhin ng BTS upang pigilan ang pag-atake.

Mayroon ba ang mga mga marginer ay may mga eksatong pondo para ipagsanggalang laban sa mga liquidity based na atake?

Tiyak na dapat mayroon sila, dahil naisaayos nila ang kanilang BTS upang makakuha ng iba pang mga asset (halimbawa bitUSD at bitCNY) at ang mga pondong ito ay maaaring magamit upang makakuha ng iba pang mga pag-aari upang ilagay ang mga nagtatanggol na mga order ng bumili sa isang merkado tulad ng ETH / BTS na ginagamit para sa pinalitan. Sa pagsasagawa, ang mga marginer ay ang pinakamalaking may hawak ng BTS sa buong blockchain. Kung wala silang mga mapagkukunan upang ipagtanggol ang presyo, walang sinuman.

Kung mayroong isang ekstensyon sa pag-atake laban sa DEX na market at ang mananalakay ay kusang-loob na ibenta ang kanilang BTS sa mas mababang presyo upang maalis ang mga buy order sa DEX, pagkatapos ay maaaring kunin ng mga margin ang BTS na kanilang nakuha mula sa mga na ibenta, ibebenta ito sa mas mataas na presyo at magagamit sa CEXes, pagkatapos ay gamitin ang mga nagreresultang kita upang magdagdag ng higit pang mga order ng pagbili sa DEX (ibig sabihin, ang mga margin ay maaaring mag-arbitrasyon upang maiwasan ang presyo ng merkado sa loob ng DEX na ibinababa pa ng pababa sa kabila ng karaniwang magagamit na presyo ng merkado).

Antay muna, kung ang mga marginer ay dumepensa sa presyo ng BTS, baka ang presyo ng BTS sa DEX ay tataas rin?

Kung ang presyo ng BTS ay gagamitin sa pag presyo nito ay magiging mataas pa sa "totoong presyo", gayon paman ang bitasset peg ay sira parin (ibig sabihin ito ay isang perwisyo). At ang mga marginer ay may ganitong insentibong sa bumababa na presyo sa BTS. Sino ba ang mag lalagay ng sell order para panantilihin ang presyo nito? Sa mga salitang ito, mga artibrager. At kabilang na ang mga arbitrager kung saan nag hold sa mga bitasset at gusto nila ang presyo ipanatili ito. Kapareha sa ibang mga marginer na insentibong ilagay ang pag bili ng mga order sa DEX galing sa pricefeed, ang mga bitasset na holder ay insentibong maka lagay ng sell order sa loob ng DEX para ipanatili ang peg.

Kung ang mga marginer ay nakalagay ng bilihin sa BTS sa malaking presyo na makukuha rin sa mga CEX, ang mga arbitrager ay nag hahanap ng kita para bumili ng mas maliit pa na presyo ng BTS sa mga CEXs, pagkatapos ay ibebenta ang BTS sa mga marginer, pwersang ibahin ang presyo ng DEX market alignment galing sa pangkalahatan ipakita ang mga presyo.

Benepisyal sa panig sa pag apekto: Ang pagdagdag ng liquidity sa DEX

Ang ganda ng potensyal at benepisyo sa pagbabago at mag insentibo ng mga marginer at bitasset na mga holder para tumaas ang liquidity sa (mga) market na ginagamit sa pag presyo nito. Ito ay maging maganada kung ang mga seryosong imbestor ay pupunta sa BitShares blockchain para bumili sa kanilang unang BTS?

Sort:  

Maligayang pagbabalik 😁 😁 😁

Maraming salamat Sabari!