LTO Network Node Çalıştırma

in #blockchain4 years ago (edited)

lto.png

Merhaba Arkadaşlar,

LTO Network'u son dönemde sanırım duymayan kalmamıştır. Hali hazırda yıllardır işleyen sistemlerini blockchain üzerine taşımayı planlayan ekip bugüne kadar başarılı olmuş gibi gözüküyor. Ne yapıyorlar, basit yasal işlemleri blockchain tabanına taşıyorlar. Hukuk halen bir çok ülkede kağıt üzerinden işliyor ve bu nedenle işlemler oldukça uzun ve prosedürler çok can sıkıcı oluyor. LTO Network, yasal sözleşmeleri, dijital dağıtık blockchain sistemine kayıt edecek. Bu amaçla proje, private bloklar üzerinden bilgi paylaşımı sağlayan ve tam bir merkezi olmayan bir zincir üzerinde oluşturacak ve işlemler de herkesin ulaşabileceği public blockchain de kaydedilecek.

Benim bugün burada anlatmak istedğim, eğer 1000 adet LTO Network tokenine sahipseniz, node çalıştırarak pasif olarak gelir sağlayabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızı anlatmaya çalışacağım.

*İlk olarak altta ilettiğim link üzerinden bir adet cüzdan oluşturuyuroz. Seed bilgilerini kimsenin ulaşamayacağı bir yere kayıt edelim, zira seed giderse herşey gider. Babanıza bile vermeyin bunun bilgisini.
https://wallet.lto.network/

*Daha sonra alttaki link üzerinden 'docker' indiriyoruz ve çalıştırıyoruz.
https://docs.docker.com/docker-for-windows/

*Docker çalışadursun, PC'deki C klasörü üzerinde LTO adlı yeni bir dosya oluşturuyoruz. Tam konum şu şekilde olacak 'C:\LTO'

*Oluşturduğumuz LTO dosyasının içerisine aşağıdaki linkte bulunan dosyaları indiriyoruz.
https://github.com/legalthings/lto

*Dosyalar indikten sonra burada bulunan "docker-compose.yml" dosyasını notdefteri ile açıyoruz. Not defteri ile açtığımızda aşağıdaki alanlarla karşılacağız.

  • LTO_WALLET_SEED: İlk oluşturduğumuz cüzdan seed bilgisini buraya giriyoruz.

-LTO_WALLET_PASSWORD: Cüzdan şifremizi giriyoruz.

​- LTO_API_KEY: Api kullanımı için buraya da bir şifre giriyoruz.

(Tüm şifreleri bir yerlere kayıt edin ve mümkün mertebe şifrelerin her biri diğerinden farklı olsun)

Bu bilgileri de girdikten sonra dosyayı kaydet diyerek kapatıyoruz.

Tüm bu işlemler bittikten sonra C klasöründe oluşturduğumuz LTO klasörüne shift + sağ tıklayarak "PowerShell" ile açıyoruz. Açılan komut ekranına "docker-compose up" yazıyoruz ve ta daa eğer herhangi bir yerde hata yapmadan tüm işlemleri sırasıyla yapmayı başardıysanız artık LTO Network'ünde siz de bir Node Sahibisiniz.

Unutmadan belirteyim, oluşturduğunuz cüzdana 1000 adet coin gönderimi yapmadıkça bu işlemler çalışmaz.

Herkese bol kazançlar.

LTO Network telegram anons kanalı: https://t.me/ltoinfo
LTO Network telegram eng community kanalı: https://t.me/LTOnetwork

Sort:  

Congratulations @ucanis! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 80000 upvotes. Your next target is to reach 85000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Here are the winners
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22991.28
ETH 1586.64
USDT 1.00
SBD 2.54