Những chào bán token và coin ban đầu (ICO và ITO) nên theo dõi – định nghĩa lại giá trị của quyền sở hữu dữ liệusteemCreated with Sketch.

in blockchain •  last year

1 Data Ownership.jpg

Trong thời đại dữ liệu lớn, không thể phủ nhận dữ liệu là tài sản quý giá nhất của thế giới, tuy nhiên vẫn thiếu định nghĩa rõ ràng về quyền sở hữu dữ liệu và thậm chí còn thiếu một khuôn khổ rõ ràng để yêu cầu và bảo vệ quyền sở hữu đối với tài sản vô giá này. Chúng tôi xác định quyền sở hữu dữ liệu là có quyền kiểm soát dữ liệu và yêu cầu lợi nhuận tạo ra từ dữ liệu. Vấn đề đặt ra là mọi người có thể dễ dàng sao chép dữ liệu, họ có thể kiểm soát cùng một dữ liệu với tư cách chủ sở hữu ban đầu. Rất khó xác nhận rõ ràng quyền sở hữu và bảo vệ các quyền của bạn như là chủ sở hữu hợp pháp của dữ liệu.

Các giải pháp hiện tại trên thị trường cho trao đổi dữ liệu "an toàn" giữa hai bên dựa vào một bên thứ ba đáng tin cậy, chẳng hạn như trao đổi dữ liệu tập trung. Tuy nhiên, các bên thứ ba "đáng tin cậy" này là các tổ chức tối đa hóa lợi nhuận với các chương trình nghị sự của riêng họ và đang lưu trữ dữ liệu khi không có giấy phép, bỏ mặc sự riêng tư của dữ liệu và thậm chí tham gia vào việc gian lận dữ liệu.

Vào những năm 1960, cuốn sách Mật Mã (Crypto) của Steven Levy đã chiến thắng giải thưởng Turing Award với ý tưởng của Whitfield Diffie về "góc nhìn phi tập trung về tác quyền". Tầm nhìn của Diffie là để giải quyết các vấn đề về bảo mật dữ liệu trong quá trình trao đổi dữ liệu thông qua các công cụ mật mã. Trong năm 2008, với sự ra đời của công nghệ Bitcoin và Blockchain, cuối cùng đã có thể nhận ra tầm nhìn của Diffie.

Ông Alexander Chen, đồng sáng lập tổ chức Quyền sở hữu (Ownership Foundation) cho biết: "Sự riêng tư và phi tập trung quyền lực sẽ tạo được sự tin tưởng giữa các bên không tin tưởng nhau và cho phép dữ liệu hiển thị ra giá trị đầy đủ của chính nó".

"Bây giờ là thời điểm để định hình lại mô hình dữ liệu truyền thống và xây dựng mô hình mới dựa trên sự tính toán cộng tác và chia sẻ dữ liệu, và mở ra một kỷ nguyên hợp tác kinh doanh mới, an toàn và thịnh vượng kinh tế".

Tổ chức Ownership chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống Quyền sở hữu (Ownership System), một nền tảng điện toán dữ liệu bảo vệ sự riêng tư phi tập trung nhằm tạo ra một giao thức quyền sở hữu dữ liệu dựa trên blockchain nằm ở tầng trên cùng của 7 lớp trong mô hình OSI Internet.

Alexander cho biết: "Bằng cách kết hợp giao thức zero-knowledge, mã hóa đồng nhất và bảo mật điện toán đa bên, hệ thống Quyền sở hữu cung cấp giải pháp trao đổi dữ liệu và điện toán dữ liệu an toàn. "Mọi người có thể truy cập vào các kết quả được tạo ra từ việc tính toán trên dữ liệu, nhưng họ sẽ không có quyền truy cập vào các dữ liệu gốc".

Các lập trình viên cũng có thể xây dựng các ứng dụng bảo vệ sự riêng tư phi tập trung trên hệ thống Quyền sở hữu.

Năm 1998, nhà khoa học máy tính Nick Szabo đã viết trong bài báo của ông rằng "kinh doanh trên Internet đòi hỏi một bước nhảy vọt của niềm tin ". Trong kỷ nguyên số, bảo vệ dữ liệu và quyền sở hữu quyết định vận mệnh của công ty và các công ty nhạy cảm đúng đắn về bảo mật dữ liệu và sự riêng tư dữ liệu.
Hệ thống Quyền sở hữu giải quyết vấn đề tính riêng tư dữ liệu trong quá trình tính toán và trao đổi dữ liệu, giảm các rào cản hợp tác, và do đó thúc đẩy sự hợp tác từ bên trong lẫn bên ngoài.

Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của bạn vào việc chào bán token (ITO) sắp tới!

2 Karma.jpg

Karma. Nền tảng blockchain phi tập trung toàn cầu, nơi mọi người và các công ty có thể trao đổi trực tiếp với nhau. Tất cả người tham gia làm việc trực tiếp với nhau.

Tạo ra một động lực mạnh mẽ cho doanh nghiệp

Ngày nay doanh nghiệp vừa và nhỏ (Small and Medium Enterprise) chiếm 90% trong số tất cả các công ty tư nhân. Trong đó, 90% vốn vay kinh doanh được phân bổ cho các tập đoàn lớn. Karma giải quyết vấn đề về khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phân phối vốn một cách đều đặn trên khắp thế giới

Một số nước có mức lãi suất huy động thấp như là -0,75% - 0,1% và lãi suất cho vay chỉ bắt đầu từ 1%. Hơn 3 tỷ người sống ở các nước có lãi suất cho vay cao đến 20-30%.

Tạo cơ hội trao đổi nguồn lực trực tiếp

Karma là một hệ sinh thái. Tất cả người tham gia làm việc trực tiếp với nhau. Mọi người có thể tạo ra rất nhiều kiểu mối quan hệ khác nhau và có thể tự quyết định cái gì hiệu quả và cái gì không.

Click để gia nhập những người tham gia sớm Karma (Karma Early Bird)

FinChain

Chuỗi thông tin tài chính (Financial Information Chain), hoặc FINCHAIN, là blockchain công khai đầu tiên tập trung vào các ứng dụng quan trọng trong ngành tài chính, được xây dựng trên nền tảng dịch vụ thông tin tài chính, nguồn mở, phi tập trung.

FinChain sẽ chú trọng vào giải quyết các vấn đề về khả năng bị giới hạn và chi phí chuyển khoản cao hiện thấy trên hầu hết những chuỗi công cộng, bảo mật và bảo vệ các thành phần thiết yếu của bất kỳ blockchain tài chính nào bao gồm bảo vệ sự riêng tư của người dùng và tính xác thực trong quá trình số hóa tài sản. [Đọc thêm tại đây]

4 Belrium KYC.jpg

Các quy định phát triển liên quan đến việc tuân thủ “hiểu biết khách hàng” (Know Your Customer - KYC) đã làm cho các hệ thống dựa trên hiểu biết khách hàng phức tạp hơn và tốn thời gian cho khách hàng trên đó. Đó là nơi Belrium tạo ra sự khác biệt. Nó cung cấp cho khách hàng một hệ sinh thái an toàn, riêng tư, cá nhân hoá và phi tập trung nhằm giảm thiểu sự lặp lại liên quan đến tuân thủ hiểu biết khách hàng, tiết kiệm thời gian và chi phí đáng kể. Các doanh nghiệp và công ty trên toàn thế giới nhất trí rằng sự phức tạp ngày càng tăng và chi phí tuân thủ hiểu biết khách hàng là những lý do chính ảnh hưởng đến hiệu quả của cả khía cạnh tổ chức cũng như khía cạnh khách hàng.

Theo khảo sát gần đây, hơn 70% doanh nghiệp phàn nàn rằng khách hàng của họ đang phải đối mặt với những thay đổi ngẫu nhiên hoặc không thể đoán trước trong tình trạng của KYC. Trong phần còn lại của các trường hợp, khách hàng chủ động tham gia vào quá trình duy trì tình trạng KYC được cập nhật. Belrium là chọn lựa duy nhất trong tình huống này vì nó cho phép các doanh nghiệp và công ty không chỉ giảm thời gian tiếp nhận của khách hàng mà còn đơn giản hóa quá trình tuân thủ bằng cách loại bỏ sự cần thiết phải lặp lại.

Belfrics, sàn trao đổi tiền điện tử đang phát triển nhanh nhất và là công ty phát triển Blockchain ở Châu Á và Châu Phi đang tung ra lượng coin ban đầu (ICO) Belrium, để tăng năng lực cho blockchain tuân thủ KYC đầu tiên, Belrium. Token của sàn trao đổi Belfrics (BET), được bán trong giai đoạn bán coin ban đầu sẽ được chuyển thành 'BEL', đơn vị tiền tệ truy cập cho blockchain Belrium.

Click để gia nhập những người tham gia sớm ngay bây giờ

Ocash Card

  • Thẻ thanh toán quốc tế OCASH thanh toán tiền từ “ví hợp đồng” (contract wallet) của người dùng, hỗ trợ SmartCoins, như bitUSD, và hơn 20 loại tiền điện tử hiện hữu khác từ cổng tiền điện tử OpenLedger bao gồm BTC, ETH, OBITS và BitShares... [Đọc thêm tại đây]

Metaverse

  • Tổ chức Metaverse, những lập trình viên nền tảng blockchain công khai đầu tiên ở Trung Quốc, đã dẫn đầu việc thành lập liên minh blockchain tự điều hành chính thức tại Trung Quốc trong Hội nghị blockchain toàn cầu Finwise ở Thượng Hải...[Đọc thêm tại đây]

GetGame

eDev.one

APPTRADE

APPTRADE

Theo dõi OpenLedger trên mạng xã hội

TwitterFacebookLinkedInYoutubeTelegramSubReddit

Được dịch từ bloggersclub


( ͡° ͜ʖ ͡°) => .....magicstone1412.....

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @magicstone1412! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

·

Is this official username? I don't think this is correct information. STOP!