Celebrating Bitcoin's 10 years

in #bitcoin6 years ago


image: https://bitcoin.com.au/10-years-bitcoin/

Surely, you know it has been already 10 years since Satoshi Nakamoto published the document Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, which, to a certain extent, allowed us to not to be under the economical oppresion of the state and gave us the first modern free currency which is not dependent on the government, only on its participants. It was Satoshi's idea to arrange transactions into blocks and secure it with Proof-of-work, and thus he succeeded in creating a concept that solves the problem of double-spending. At the same time, he designed the first open and, above all, censorship resistant payment system, which - if you are a part of it - makes it possible for you to be the real owner of your money. That also has the disadvantage of bearing the personal responsibility when manipulating with your private keys. However, unlike with fiat, you can decide not to be part of this technological advancement.

As described by Joseph Bonneau of New York University, this document has undoubtedly become one of the most influential works in the history of computer science. Blockchain has opened the gates to the previously unexplored places of new innovations (and Steem is also a part of it), and it has become a world-famous phenomenon that is worth the attention it gets.

What may appeared to us as a science fiction more than 10 years ago, is a reality today. I can only express gratitude to Satoshi and I am glad that cryptocurrencies are here to stay. I hope that the technological progress will not stop in the coming years, and maybe in another ten years we may end up not being able to imagine our lives without decentralized digital currencies. But that is just my foolish dream. Probably. :)

Sort:  

I am curious if Bitcion can start a financial crisis as I mentioned in my post, what do you think about it? Can it be like this? FOMO of institutional investor might cause transfer of money from stocks to crypto and bam, here it is, financial crisis and Bitcoin bull run (well, it could be followed by another correction like 2018 happen).

Světová ekonomika je neskutečně veliká. Zatím nějakejch 200 mld. USD je plivanec. Je celkem logické, že upřednostňování kryptoměn před klasickými investicemi znevýhodňuje onu klasickou investici, ale aby to mělo nějaký reálný dopad, pak by se do Bitcoinu muselo investovat ve větším rozsahu. Co se týče nějaké větší ekonomické krize (zde nemáme empirické poznatky, takže pouze předpokládám), myslím si, že kryptoměny bohužel nebudou bezpečným přístavem a jelikož se považují za velmi rizikovou investici, pravděpodobně budou během krize padat nejrychleji ze všech druhů investic. To ale mluvíme o krizi ekonomické (dle erudovanějších osob je důsledkem inflace).

Pak by mohla nastat i trochu jiná než ekonomická krize. A tím samozřejmě mluvím o nějakém pádu dolaru, nebo jiných FIAT měn. Okolo kryptoměn se pohybuje nespočet lidí, kteří mají většinově mají proti FIATu velké výhrady. Nicméně nevím, jak je to mezi běžnou populací... pochybuji, že by se povědomí o finančnictví a její historii nějak zlepšovalo. Pokud by spousta lidí přestala věřit ve FIAT měny, pak na tom kryptoměny mohou vydělat. Opět je tu ale problém, neboť lidi nemají rádi fakt, že si na Bitcoin nemohou sáhnout a není "reálný" (ano, na bankovním účtu jsou dnes vymyšlené peníze... nemluvě o tom, že hotovost je fyzicky bezcenná... ale v tomto asi nejde hledat logiku; "za Bitcoinem nikdo nestojí, jeho jednotky nic nepředstavují, takže to musí být letadlo"). Takže se profiltrují lidi, kteří mají s abstrakcí problém, ale kryptoměny samozřejmě mohou nahradit FIAT. Pokud by se FIAT systém hroutil, pak si myslím, že by ho stejně vláda (a i lidé) chtěla za každou cenu zachraňovat, takže se svobodou se asi rozlučme. Lidi si už dnes nedokáží představovat měny, které nejsou poskytnuty vládou, ikdyž v dávné minulosti (viz. Skotsko) si banky mohli vytvořit "svou měnu" navázanou na zlato. Člověk tedy mohl do banky přijít s papírkem, na kterém je napsána určitá gramáž zlata a ta mu byla vydána. V té době to samozřejmě bankéři šulili, protože papírkem se platilo lépe, nežli zlatem samotným, takže lidi si papírky za zlato moc nesměňovali, a tak si mohli dovolit čas od času vydat bankovek více, což je samozřejmě podvod. Při dnešních technologiích by však nebyl takový problém existenci příslušného zlata dokázat a jelikož by si banky chtěli konkurovat, budou se sakra snažit, aby jejich zákazník nabyl co největšího dojmu, že jsou jejich peníze ty dobré peníze. To jsem jen trochu odbočil. Přesně tento systém si už prostě dnešní lidé nejsou schopni představit. Ikdyž si myslím, že jak by se systém hroutil, drahé kovy by jen a jen posilovali a po případném uvolnění legislativy by takové banky s měnami, které jsou navázané na kovy, vznikaly jako houby po dešti. Musím ale říct, že pokud by se finanční systém hroutil, legislativa - zákaz konkurence státu v oboru finančnictví - by pravděpodobně nahrávala více kryptoměnám, jelikož ty jsou (narozdíl od měn bank) necenzurovatelné a "nezakázatelné".

Takže na závěr. Čistě ekonomická krize spíš kryptoměnám uškodí. Finanční krize spíše kryptoměnám nahrává (ekonomice moc ne :D), ikdyž po uvolnění regulací hodně lidí bude spíše preferovat centralizované měny bank kryté kovy. Už dnes se ozývají hlasy, že pád dolaru je nevyhnutelný.

A ještě bych dodal, že si ty odstavce výše vůbec nemusel číst. Nejsem expert, ani jsem ekonomii nestudoval. Pouze jsem viděl dokument o historii peněz, zajímám se samozřejmě o Bitcoin a častou koukám na nějaké diskuse o finančnictví na YT. Nedá se ale říct, že by má slova měla mít nějaku váhu. Ber je s rezervou, už jen proto, že i odborník by asi nedokázal přesně predikovat něco, co se ještě nikdy nestalo. Nemluvě o tom, že na přesnější poskládání takové predikce je asi nutné rozumět nejen ekonomice, ale i psychologii a sociologii.

Dík za tvůj názor, jasně, kdoví co bude, ale je dobré si alespoň promyslet důsledky jednotlivých možných scénářů.

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

@samotonakatoshi purchased a 65.99% vote from @promobot on this post.

*If you disagree with the reward or content of this post you can purchase a reversal of this vote by using our curation interface http://promovotes.com

You got a 54.01% upvote from @joeparys! Thank you for your support of our services. To continue your support, please follow and delegate Steem power to @joeparys for daily steem and steem dollar payouts!

You got a 54.47% upvote from @emperorofnaps courtesy of @samotonakatoshi!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

Sneaky-Ninja-Throwing-Coin 125px.jpg
Defended (23.08%)
Summoned by @samotonakatoshi
Sneaky Ninja supports @youarehope and @tarc with a percentage of all bids.
Everything You Need To Know About Sneaky Ninja


woosh

This post has received a 11.71 % upvote from @boomerang.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 65432.88
ETH 3423.54
USDT 1.00
SBD 2.30