Sort:  

STEEM czeka na odbicie cenowe. Zbliżają się jednak ciekawe wydarzenia STEEM w najbliższym czasie, które mogą nadać impuls wzrostowy na wykresie :)

Moja opinie o altcoinach wyrazilem w podsumowaniu. Steem znajduje sie w dosc podobnej sytuacji jak NEM, dlatrgo nie zajalem sie analiza wykresu. @Mys niezle to podumowal :) czekam az bitcoin zacznie sie wykrwawiac, w tedy tez altcoiny powinny odbic od dna

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36206.08
ETH 2431.30
USDT 1.00
SBD 3.99