Sort:  

Dziękuję! Staram się. Są pewnie rzeczy, które mógłbym poprawić, ale generalnie za każdym razem staram się, żeby te podsumowania były przygotowane jak najlepiej :)

Dobrze jest jasne że zawsze się znajdzie coś gdzie można by było zrobić lepiej,niema co kombinować za dużo ważne że prosta i czytelnie

Prostota - takie właśnie jest założenie. Ale jeśli masz jakieś uwagi, pisz :)

Nie ja nie mam nie zrozumieliśmy się chyba.Np.coś się napisze i opublikuje na spokojnie to się przeczyta i się myśli,a to mogłem inaczej trochę sformułować,zawsze tak jest.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36938.01
ETH 2442.90
USDT 1.00
SBD 3.89