You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yeni lahiyə. "Steemiti hər kəsə anlat və Steem dollar(SBD) qazan"

in #az3 years ago

Çox gözəl bir layihədir. Azərbaycan dili klaviaturasından istifadə etməyin vaxtıdı. Biz ingilisin "w" hərfini biliriksə onlarda "Ə Ş" hərflərini istifadə etməsələrdə ən azınnan tanımalıdırlar.
Özümdə daxil olmaqla bir çox sözlərin Azərbaycan dilində olan qarşılığını bilmirik çünki istifadə etmirik öz dilimizin zənginliklərindən.
Ümidvaram davamlı olar. Uğurlar #az tağına.

Sort:  

Sənin də iştirak edəcəyinə inanıram. özün hərbi xidmətə gedirsənsə bir davamçı tap da sonra get :)
@miri97

Hə heyif ki 1 il olmayacam. Ona görə həvəsdən duşmuşəm. post filanda yazmlram. Ama gelim yaxşı məşğul olacam. O vaxta #az tağı ümid ediremki trendler siyahısında olacağ)

Heç şübhən olmasın. :)