You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bu gedişle Azərbaycanlı Steem-çilerin sonu necə olacaq ?

in #az4 years ago

Ay qardaslar bizde ne olursa olsun bir birimize destey olub zeifleri guclendirib birlikde dahada guclu ola bilmerik?? Cetindi bu meyer. Türkler o qeder teklifler edir gel qosul bele edek ele edek qabaq gedek nem neyleyek yeni biz bunu bacarmiiq

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16852.76
ETH 1266.27
USDT 1.00
SBD 2.11