You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bu gedişle Azərbaycanlı Steem-çilerin sonu necə olacaq ?

in #az4 years ago

Əslində Elçinin dediyi sözdə həqiqətlər var. Ama bir şey də var ki. Azərbaycan topluluğu çox zəifdi və imkanı olmayam insanlardan ibarəttir. Baxın dünəndən hərkəsə hədiyyə Sbd yazmışam nə türklər nə də bizimkilər ya da başqası heç maraqlanmayb. Deməm ki işin sirrləri var. O sirrləri öyrənməliyik.

Sort:  

Ay qardaslar bizde ne olursa olsun bir birimize destey olub zeifleri guclendirib birlikde dahada guclu ola bilmerik?? Cetindi bu meyer. Türkler o qeder teklifler edir gel qosul bele edek ele edek qabaq gedek nem neyleyek yeni biz bunu bacarmiiq

@coinkazan daki paylasıma bax SBD qazan

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19112.46
ETH 1289.76
USDT 1.00
SBD 2.42