Sort:  

Еха! Благодаря много. За първи път чувам за това. Къде мога да прочета повече?

през последните месеци навлязоха много племена и всяко си има свой токен
можеш да влезеш с профила си в https://steem-engine.com/?p=balances&a=gabchik
там пише и съответните тагове...
ще разясня нещо ако не разбираш....
(всички си имат свой сайт, клонинг на стиймит)

да и аз така бях.. и все още ми държи влага :) (btw...един от любимите ми гифове) ;)
мрежата се преобразява тотално и наистина се радвам, че се завърна тук....
има какво да си споделяме :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 19450.74
ETH 615.50
SBD 3.56