Quick sketch / Szybki szkic

in #artlast year

1DSC_0241.JPG

paper 15x21cm, 180g, watercolor and ink

papier 15x21cm, 180g, akwarela i tusz

[EN]

Flowers, fox skull and true bee wax candle.

First quick black ink sketch and then watercolor. They mixed together.

[PL]

Kwiaty, czaszka lisa i świeczka z prawdziwego wosku pszczelego.

Najpierw szybki szkic czarnym tuszem, a potem akwarela. Widać jak wszystko razem się mieszało.

art by Planeta Rium

podpis planeta-1.jpg

Sort:  

Strasznie mi sie podobaja te rozmazane linie.

A cieszę się bardzo, dzięki. Próba kontroli wody i tuszu nie jest łatwa.

Po co kontrolowac :) Niech sie rozplywaja...

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13151.44
ETH 394.16
USDT 1.00
SBD 0.98