Chitchat / Pogawędka

in #art2 years ago

1DSC_0236.JPG

A5 paper 180g, ink, pen

papier A5, 180g, tusz i pióro

[EN]

Priest with a bag

My quick ink sketch. Priest on the street in Toruń. I won't say what bag he is holding. Bag from Lidl, a supermarket. And so he is chatting in the market with another dignified master. I wonder for how much a priest lives a day these days.
Hello Inktober!

[PL]

Ksiądz z Siatką

Szybki szkic tuszem. Ksiądz na ulicy w Toruniu. Nie będę już mówić jaką torbę trzyma w ręku. Z Lidla. I tak sobie prowadzi pogawędkę na rynku z innym dostojnym panem. Zastanawiam się za ile dziennie żyje ksiądz w dzisiejszych czasach
Z okazji Tuszoździernika (Inktober?) ;P

art by Planeta Rium

podpis planeta-1.jpg

Sort:  

This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account.
If you are a community leader and/or contest organizer, please join the Discord and let us know you if you would like to promote the posting of your community or contest.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here