Joker

in #art4 years ago (edited)

Joker. Ewentualnie coś w tym stylu. Nie oglądałam, potrzeby nie miałam.

received_154924842474623.jpeg

Za to ciąg na ten obrazek miałam wielki. Tym razem ON zaczął, JA kończę.

received_597604714351289.jpeg

received_470989733584602.jpeg

Przy takich wspólnych kreacjach JA mam radochę wielką i misję "zniszczenia" tego co ON stworzył. No przecież nie faktycznie zniszczenia, tylko przerobienia tego na moje. Kompletnie mam gdzieś co autor ON miał na myśli szkicując ołówkiem tę postać. Teraz JA się bawię i po swojemu przerabiam.
Na moim i tylko moim koncie jest grzecznie (raczej), a tu wrzucać będę to co mi maszyna losującą kuleczki na warsztat wyrzuciła, czyli bez autocenzury.
Spodoba się? Fajnie.
Nie spodoba się? Sorry, tak mi maszyna losująca kazała.
Nie poradzę.

ON skomentujesz cosik?

--==stopka==---
Steem kooperacja
@kittykate & @piotrgrafik

Sort:  

Congratulations @pkt! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Comment

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

A ja na miniaturnce zobaczylam Bono :D

Ja zobaczyłem Marilyn Manson :)
Enyłej Szokink.
To jest coś co się najprawdopodobniej dzieje pod deklem Jokera.
Tylko bardziej mroczne.
Zaczynam czuć klimat :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64542.61
ETH 3460.20
USDT 1.00
SBD 2.51