Dog portrait from real dogs hair. Portret psiaka - figurka z jego własnej sierści.

in art •  11 months ago  (edited)

Filcowanie inaczej. Other way for felting.

Obok tworów z filcu, do pracy przy technice igłowej świetnie nadają się również prawdziwa sierść z psa, lub koński włos. Niestety praca z tymi materiałami jest trudniejsza niż przy zastosowaniu wełny owczej. Pozwala to jednak stworzyć wyjątkowe miniaturki, które nie tylko wyglądają jak prawdziwy pies, ale również zrobione są z jego własnej sierści.
Psiak, którego widzisz na zdjęciu wykonany jest na zamówienie, ze zdjęcia i sierści nadesłanej przez jego właściciela.

il_570xN.1528270077_oat2.jpg

Next to sheep wool, for neddle felting you can use other hair, like horse hair or dogs hair. Look at this figurine.
Dog is made from real dogs hair made to order. This figurine is at home with his owner.

Please check attached film.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @kasiamalwa! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

prawie jak żywy :D

Congratulations @kasiamalwa! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!