QUICK SKETCHES - DRAW MYSELF

in art •  3 months ago

1e.jpg

Hello Friends!

Today, when I cleaned up my computer. I found the old photos and I decided to draw this. It's an interesting artistic challenge: I draw myself.
Here are Three pics I wear different outfits, at different times. I see the differences and I want to know what you like best photo. Now, let me show you my photos and my drawings.
Hope you enjoy it <3

{ Hôm nay, khi dọn dẹp máy tính, mình đã tìm thấy những bức ảnh cũ, và mình đã quyết định vẽ chúng. Đó là một thử thách thú vị : Tự vẽ chính mình. Mình hầu như chưa bao giờ vẽ bản thân cả. :).
Dưới đây là 3 bức ảnh, mình mặc quần áo khác nhau và vào thời điểm khác nhau. Mình thấy sự khác biệt, và muốn biết bạn thích bức ảnh nào nhất. Nào, bây giờ để mình cho bạn thấy những bức ảnh được vẽ lại thế nào nhé.
}


Drawing vs Photos

3b.jpg

 • I wear brocade scarf - The photo was taken last year.
  2c.jpg
 • Vietnamese traditional costumes - Áo Dài - The Photo was taken when I was 22
  1d2.jpg
 • H&M T-shirt - The Photo was taken when I was 19
  Step by step
  1b.gif

Pencil Drawings

2.jpg
1.jpg
3.jpg

Thank you for viewing!

Thank You for watching my blog and please tell me about my drawing in comment.
I will appreciate.
Please upvote or resteem this post
{ Thank again }

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nice ones! I have never tried to draw myself, I think it is quite hard

·

Thank you so much <3 @edgarsart

Awesome ! It seems you have found your own passion to concentrate on. You're really talented. I hope you will release your full potential and make it.

·

cảm ơn anh ^^
Ban đầu em chưa biết cách viết bài, giờ cũng đỡ hơn rồi.
Cảm ơn anh đã resteem bài trước của em ạ. Thank you very much <3 @lecongdoo3

Bạn nhận được ≈ 0.12$ từ @mimikombat
Tôi đã dùng tất cả phiếu bầu của mình để upvote bạn.
Chúc bạn may mắn và thành công trên steemit.

·

Thank you <3

Good work. That's nice of you. A lot of artist rarely find time to draw themselves.

·

It looks like this is my first time drawing myself. Thank you so much!!! @maxijgcomm

·
·

Haha, I thought as much.

Whoaaaa!!!! This is awesome, haiyentree! I love seeing how you transformed your photos into your lovely artworks. They look different yet similar, and your art manage to maintain the personality and charm of the photos.          
         
Awesomely done <3.          
         
And you are totes adorable ^_^.        
         
-upvoted-          

·

Thank you so much @scrawly Thank for your nice comment. Im so glad :'') :))

I like drawing more, because you take everything that opaque photography. I would like a drawing like that of my daughter. Thank you...

·

You daughter so lovely!!! Thank you so much ^^ @elabuelo
@da123457895 Thank you :"")

Dear Artist @haiyentree ! This post has been resteemed and upvoted from FineArtNow account ! See you soon !

·

Thank you so much. I'm appreciate .

What an adorable post, @haiyentree! Your drawings are really cute and amusing! Well done! 😄

I've liked your portraits so much I've featured you in My entry to the "Pay It Forward Curation Contest - Week 22"

PIFC_Week_22_Preview.png

I hope this will bring you a few extra followers.

·

Thanks for the mention! I am very happy about that. Best wish for you!!! @
trincowski
{ Thank again }

you are an adorable !!! <3 <3 <3
@haiyentree
Resteemed :)

I like this!

Posted using Partiko Android

·

Very pretty!!! I like leaves’ details! I love the colors too. Resteemed!

·

Thank you for resteem. Im very appreciate about that. @koto-art. Thank you so so much <3 <3 <3


This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Chúc mừng @haiyentree, bạn đã nhận được một upvote từ hiepdttn. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Để phát triển và ủng hộ con bot, xin bạn hãy dành ít thời gian upvote comment này.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.

I love your style.
It's soft but very bright and all the details you add are very beautiful.

·

Thank for your nice comment :) @djynn

Very cute! Nice artwork.

·

thanh you a lot :") @nuthman

wow what a beautiful paintings! they are sooooo lovely dear haiyentree <3 <3

·

Thank dear a lot :")

this is super wonderful and adorable, @haiyentree ! i love your drawing style so much and now i see that you are as adorable as your art in person * ___ *

Gorgeous post, @haiyentree, I love your self portraits so much !!!

upvotes and resteems

·

you're so sweet !!! @verysider Thank you for resteems :)

These drawings are so cute! Beautiful! You are very talented! I can't draw at all!

·

Thank for your nice comment <3 @delishtreats

This is so amazing! I like how you interpret your images into your own style. It's cute, yet accurate and amazing. Keep up the awesome work!
I found your post from @trincowski's Pay it Forward entry.

·

Thank you so much!!! Im so glad you like it @viking-ventures

Amazing talent! Found you thanks to @trincowsky and @pifc; love the first self-portrait! Keep it up!

·

Thank you a lot :”)

You got amazing drawing skills

As you using elegance tag already, would you consider publishing your next Artwork via elegance.blue, to get little more appreciation

·

Thank you so much @bluemist

T k biết đây gọi là vẽ theo style gì. Chỉ thấy là rất cute. Kiểu này có phải như chibi không ta?

·

Nó gần giống với chibi nhưng chibi thiên về phong cách anime Nhật , còn em thiên về minh họa hơn ạ. Cảm ơn c ^^ @hanggggbeeee i’m so glad, you like it.

·
·

Haha. Ừ. Nhìn giống mấy cái hình minh hoạ cho sách. Vs kiểu hình trên báo hoa học trò ngày xưa :)))) good job e

·
·
·

Thank you a lot :")

It is really cute how you draw your self sketches. Can I send you my photo and you make one for me too, please? Hahaha... I'm kidding.

Great drawings you have there. I came across your post through @trincowski who featured it here: Pay it Forward Curation Contest.

·

Please send your photo to me, I will pick out some interesting pictures to draw :)

·
·

Seriously? 😃

·
·

These are adorable @haiyentree! I love them :)

I found your post because @trincowski featured you in our Pay it forward Curation contest :)

·

Thank you a lot!!!