Daily Sketch #4 Neanderthal girl

in art •  last year

Today sketch is about neanderthal girls, they were tough! ;)

Mother language on botom

Based on Two Mothers
Leon-Maxime Faivre, 1888

Tell me what do You think? Do u like to draw historical art? :)
For more info about me -> myintroduceyourself

Dziesiejszy szkic z czasów prehistorycznych. Tamte dziewczyny musiały być ostre! Na podstawie Dwie matki Leon-Maxime Faivre, 1888. Napisz co uważasz. Jeżeli jesteś zainteresowany tworzeniem tego typu grafik, zapraszam do współpracy.
Więcej informacji o mnie -> myintroduceyourself

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Oddaję głos, bo w końcu po polsku :)
Z tej strony "szeryf" taga polish.

·

Hehe wziąłem sobie Twoje prośby do serca jak widać ;) Szeryfie

·
·

Wszystko da się na spokojnie załatwić. Pozdrawiam :)

Ode mnie bardzo szczery plusik, bo twoje art jest super! Wciskam 'follow'. :)

·

Dzięki! :)

This post received a 6% upvote from @randowhale thanks to @h3rmes! For more information, click here!