Daily Historical Sketch #2 — Steemit

Daily Historical Sketch #2

in art •  last year

Laocoon and His Sons / Lacoon i Synowie
Agesandr, Polidor i Atenodor (~100 BC)

That was fun to drew, especialy their faces. I actually learned a bit about this peace of art.
The group has been "the prototypical icon of human agony" in Western art and unlike the agony often depicted in Christian art showing the Passion of Jesus and martyrs, this suffering has no redemptive power or reward.Higher resolution

And some variations with color:)

In reality:

With hands and so on ;) :

Tell me what do You think? Do u like to draw historical art? :)
For more info about me -> myintroduceyourself

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post received a 47% upvote from @randowhale thanks to @h3rmes! For more information, click here!

It's really nicely done :) I'm following you!

·

thank you, I will try to update daily, feel free to join me in daily sketch challange :D

·
·

Haha sadly I have no time for every day drawing but it will be a pleasure to follow your challenge :)

Miło widzieć kogoś z Polski. Zawsze trochę jakby się zobaczyło znajomą twarz. xD Czekamy na dalsze rysunki.

·

Dzięki za miłe słowa!

Oszukujesz z tytułem. Gdzie treść po polsku?

·

"Dzienny szkic" a potem zobacz .jpg? Jak nie chcesz oglądać obrazka to nie oglądaj.
Jeżeli steemit by jakoś lepiej rozegrał dwujęzyczne treści to bym się zastanowił, próbowałem dziś stworzyć tabelę i jest to mało wygodne. Do tego słabo wygląda.

·
·

Czyli Anglicy i Amerykanie są na tyle durni, że im musisz dopisać dodatkowe informacje?

·
·
·

Masz dziwny tok rozumowania. Jakąś krucjatę tu robisz, poczuwasz się za szeryfa czy coś?

·
·
·
·

Zostaw polish dla polskiego kontentu. To takie trudne do zrozumienia?

·
·
·
·
·

Masz nazwę, tytuł oryginału, autorów. Wszystko po Polsku zrozumiałe. Widzisz treści, które zamieszczam są obrazkami. Do tego naprawdę nie potrzeba tłumaczeń

·
·
·
·
·
·

meep