Around The World with Actifit: Challenge #3

in #aroundworldlast year

awa.png

A week ran away like water. The water was very stormy this week. Surely there is no point in describing what happened. We all know it very well.
Therefore, I am not surprised that I only received two entries for the past round of the competition

Aroun The World with Actifit # 2

Tomorrow I will evaluate the second round.

At this point I open the third round of the competition and await your application. Like any other competition, it has its own

Rules:

  • Daily report for Actifit with at least 10k points (steps)
  • the total balance of AFIT tokens shall not exceed 9 500
  • Include #aroundworld as one of the top five and include a link to your report in the comment below this call
  • the photo must be your original
  • indicate the place and country (state) where the photo was taken in the photo caption

I will personally review all reports that I will link to in the comments below this call and provide the following Actifit users with the following rewards:

The first place will receive 50 AFIT
Second place will receive 30 AFIT
Third place will receive 20 AFIT

I emphasize that this is a contest for new and "poor" ACTIFIT users.

You don't know what Actifit is? Visit actifit.io to find out everything you need. You can download the app from GooglePlay (Android) or the App Store (Apple).
You can find a small help (in Czech language) for installing and using the application on the page

https://www.steem.center/index.php?title=Actifit

Nice experience with Actifit.

czmap.png

Týden utekl jako voda. V tomto týdnu byla ta voda hodně bouřlivá. Jistě nemá smysl popisovat, co se stalo. Všichni to moc dobře víme.
Proto se ani nedivím, že jsem obdržel jen dvě přihlášky do uplynulého kola soutěže

Aroun The World with Actifit: Challenge #2

Zítra provedu vyhodnocení druhého kola.

Tímto okamžikem otevírám třetí kolo soutěže a očekávám vaše přihlášky. Jako každá jiná soutěž, má i tato svá

Pravidla:

  • denní hlášení pro Actifit s minimálně 10k bodů (kroků)
  • celkový zůstatek AFIT tokenů nesmí přesáhnout 9 500
  • uveďte jako jednu z prvních pěti značku #aroundworld a v komentáři pod touto výzvou vložte odkaz na vaše hlášení
  • fotografie musí být vaše originální
  • v popisku fotografie uveďte místo a zemi (stát), kde byla fotografie pořízena

Vlastnoručně prohlédnu všechny hlášení, na které budu mít odkaz v komentářích pod touto výzvou a vybraným uživatelům Actifit poskytnu tyto odměny:

První místo obdrží 50 AFIT
Druhé místo obdrží 30 AFIT
Třetí místo obdrží 20 AFIT

Zdůrazňuji, že se jedná o soutěž pro nové a „nemajetné“ uživatele aplikace ACTIFIT.

Že nevíte, co je Actifit? Na stránkách actifit.io se dozvíte vše potřebné. Aplikaci si můžete stáhnout z GooglePlay (Android) nebo z App Store (Apple).
Malou nápovědu (v českém jazyce) k instalaci a použití aplikace naleznete na stránce

https://www.steem.center/index.php?title=Actifit

Pěkné zážitky s aplikací Actifit.

Sort:  

Škoda, že actifit nemám a ani si ho nehodlám stahovat. Vím, že má určité výhody, ale v publikování zůstanu u steempeakové klasiky.
!BEER

To můžeš i s actifitem :-). Z mobilu pošleš jednu,dvě věty a pak v editaci napíšeš regulérní článek. Dělá to tak 70% lidí na actifitu.
!BEER


Hey @hairyfairy, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @steemean, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.04443863 TRDO & @steemean will get 0.02962575 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Thank you :-)
!BEER


Hey @steemean, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @steemean for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

!trdo
!BEER

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.26359425 TRDO & @krakonos will get 0.17572950 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

:-)
!BEER


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @krakonos for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @hairyfairy for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @bucipuci, your post successfully recieved 0.30803288 TRDO from below listed TRENDO callers:

@steemean earned : 0.02962575 TRDO curation
@krakonos earned : 0.1757295 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Rybník a menhir jsou zajímavé. Do soutěže určitě patří :-)
!BEER


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.