Sort:  

Pooď na Hive!! Hive on💪

Kedysi som to tiez povazovala za nieco neobycajne, navstivit Vatikan, nez som sa dozvedela ako bol tento cely podvod tisicky rokov kultivovany. Ak by ta zaujimali dejiny uplne inak, nez nas ucili v skole a vies dobre anglicky, pozri sa na videa Roberta Sepehra. Je to antropologist a jeho videa su uzasne. Mozna ale prilis vely sok. Pre mna to teda bol.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.030
BTC 23025.28
ETH 1644.80
USDT 1.00
SBD 2.68