Bardzo ważny poziom na Ropie

in analzia •  last year 

Ropa ponownie dociera do bardzo mocnej zapory podażowej stanowiącej koniec układu harmonicznego o nazwie Crab. Poziom ten wzmocniony jest przez tzw. motyw FTS, a więc cluster zbudowany z mierzeń Fibonacciego o współczynnikach 161,8% i 61,8%.

Obszar ten już raz był respektowany, co widoczne jest w postaci luki cenowej i dużej podażowej świecy. Niemniej jednak wedle statystyk rynek w ponad 60% przypadkach daje spóźnionym inwestorom drugą szansę na otwarcie pozycji, co więcej ruch cenowy po re-tescie jest zawsze większy.

crab.png

Interwał H1

Kamil Bejm – Fibonacci Team

Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!