Sort:  

Ostatnio testowałem wtyczkę Steemit do WP jednak jak widać nie działa ona dalej w 100% poprawnie ;/

Jeżeli to SP to zwróć im uwagę, bo przecież biorą za to kasę

Coin Marketplace

STEEM 1.37
TRX 0.12
JST 0.147
BTC 59954.03
ETH 2139.36
BNB 471.60
SBD 9.38