Sort:  

Ostatnio testowałem wtyczkę Steemit do WP jednak jak widać nie działa ona dalej w 100% poprawnie ;/

Jeżeli to SP to zwróć im uwagę, bo przecież biorą za to kasę

Coin Marketplace

STEEM 1.33
TRX 0.12
JST 0.145
BTC 60156.69
ETH 2146.70
BNB 464.15
SBD 9.46