AI vs Advocaten

in alldutch •  last year

Tot nu toe waren het vooral de jobs van laaggeschoolde arbeiders die geautomatiseerd werden.
Vandaag echter zien ook hooggeschoolden hun jobs verdwijnen door een andere soort automatisering, AI.

Het bedrijf LawGeeks gebruikt "machine learning", "text analysis" en "natural language" om legale documenten te begrijpen en te beoordelen via een cloud-based platform.

Onlangs deden ze een gecontroleerde test, hun AI tegen 20 ervaren advocaten.

De test bestond er uit om legale documenten te beoordelen en in dit geval ging het om de review van 5 NDA's of "Non Disclosure Agreement", iets wat heel standaard gebruikt wordt door veel bedrijven.

Hoewel de nauwkeurigste advocaat evengoed scoorde als de AI, nl. 94%.
De gemiddelde score voor de 20 advocaten was 85% en de laagste 67%.

De gemiddelde tijd voor de 5 dossiers te reviewen was 92 minuten,
de snelste deed het in 51 minuten, de traagste in 156 minuten.
De AI deed alle 5 de dossiers in 26 seconden.

Het is duidelijk dat nauwkeurigheid en snelheid iets is waarin de AI ons nu al overtreft.

U kan op de website meer informatie vinden en de volledige studie downloaden alsook een overzichtelijk infogram bekijken.

Lee & Ally is een andere oplossing voor u juridische problemen,
een chatbot die 24/7 voor u klaar staat en al u juridische vragen beantwoord in duidelijke taal.

De bot is nu nog in beta en je kan de eerste maand gratis testen en daarna voor de prijs van 35€/maand.
Voor de professionele versie is het 99€/maand.

Hier wordt ook gebruikt gemaakt van "machine learning" en L&A wordt dus met de tijd efficiënter in het oplossen van juridische problemen en in de omgang met zijn gebruikers.

Indien L & A u toch niet kan antwoorden springt er een "echte" jurist in om u te bij te staan.

Er zullen wellicht nog platformen ontstaan die deze service zullen verstrekken.

Hoe zal de rol van een jurist er binnen 10 jaar uitzien?

Wat is de invloed van deze nieuwe technologie in een sector die eerder conservatief is en traag evolueert?

Lees de engelse versie hier

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@convergentie
Dit pareltje van een post is ontdekt door het dutch OCD-team @jackjohanneshemp en @poeticsnake!

Reageer op deze reactie als u hier NIET mee wilt aan deelnemen. Door dit te accepteren, maakt u kans op een extra beloning en kan één van uw foto's in onze compilatie post worden gebruikt!

Je kunt @ocd volgen - Je kan daar meer lezen over het project en andere pareltjes van posten vinden!
Wij streven naar transparantie.

@ocd heeft nu een getuige. Je kunt stemmen op @ocd-witness met SteemConnect of op Steemit Witnesses

Ik denk dat het niet lang meer gaat duren voordat alle banen beïnvloed gaan worden door automatischering, hierin licht ook meteen de grootste uitdaging voor onze samenleving voor de komende periode, hoe gaan we deze transitie door.

·

Het grote gevaar schuilt dat het antwoord op deze vraag door een kleine groep zou beantwoord worden.
Ik ben echter wel eerder positief ingesteld, er bestaat namelijk ook wel de mogelijkheid dat in plaats van dat de overheid het allemaal voor ons organiseert,
er op organische wijze uit de marktplaats een soort basisinkomen ontstaat.
Steemit is hier al een goed voorbeeld voor.

Goeie post weer @convergentie,
Ik resteem. Je hebt helemaal gelijk, hoe meer mensen van verschillend emplooi, uit verschillende lagen v.d. bevolking en uit diverse uithoeken hier kennis van nemen en hun mening erover vormen en bijdragen aan de discussie over society 3.0, hoe beter!

·

ja @hatsekidee ,
als we oprecht luisteren naar de unieke perspectieven van al de verschillende individuen kunnen we die bundelen tot een completer beeld van de huidige situatie en dan hopelijk ook het systeem in een goeie richting sturen.

·
·

Eerst ff alle huidige regeringen omver werpen en hun multinational-vriendjes de wacht aanzeggen :-)

AI gaat zeker voor interessante evoluties zorgen, ook op professioneel vlak. Ik denk dat de functie van notaris bijvoorbeeld ook onder druk komt te staan van de alsmaar betere wordende technologie wiens foutenmarge blijft verminderen. Maar de overstap écht nog maken, dat kan natuurlijk nog wel even duren.

·

@tuwore
De gebieden waar die structuren bijna onbestaande zijn zullen sneller de nieuwe mogelijkheden adopteren, hier bij ons hebben we helaas te kampen met de bestaande systemen die hun macht proberen te behouden en zich dus verzetten in plaats van mee te evolueren en zo ook relevant te blijven.

Tijd voor een nieuwe generatie smart contract advocaten die zowel programmeertalen snappen als advies kunnen geven over op te stellen smart contracts ;-)

·

Zou dat ook niet geautomatiseerd kunnen worden?

·
·

Ja er zijn nu al AI's die code schrijven maar ik denk ook dat er net door de automatisering en die tijd ei hierdoor vrijkomt er meer aandacht zal komen voor de menselijke kan.

·
·
·

Mijn echte wereld baan is op een lab in de voedsel industrie, ik ben er van overtuigd dat wij nu goede metingen uitvoeren.

Maar elke keer weer komen we tot de conclusie dat de bewijslast dat het om valide metingen gaan beter kan. Daar licht voor mijn baan de toekomst.

·
·
·
·

Nauwkeurigheid is iets waar AI en robots nu al meester in zijn.

·

the coders of law

Hoewel ik zeer wel interesse heb in AI en de mogelijkheden ervan, lijken we maar weinig stil te staan bij de gevolgen die hieraan vastzitten voor alweer een grote groep echte mensen die bij zichzelf en hun familieleden niet zomaar de "off-switch" kunnen hanteren wanneer ze honger lijden door het verlies van hun baan wanneer ze werden opzij geschoven omdat robots of AI het op termijn goedkoper en sneller blijken te doen. Zal de AI ook zorgen voor voldoende belastinggelden om de werkloze bevolking een vervangend inkomen te geven?

@convergentie De wetten worden steeds ingewikkelder met allerlei mitsen en maren, op den duur is het zo moeilijk en tijdrovend om de wet goed uit te leggen dat je niet ontkomt aan A.I. Er moet wel de mogelijkheid blijven om in beroep te gaan wanneer je vermoed dat er zaken verkeerd zijn uitgelegd en wel bij een real-life jurist.

Congratulations @convergentie! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine challenge - Love is in the air!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!