My Actifit Report Card: 30 stycznia 2019

in actifit •  20 days ago

Dzisiaj klasyczne pedałowanie po lodzie i śniegu. Bliżej centrum miasta zdecydowanie więcej lodu już śniegu, zostało jednak kilka miejsc, gdzie śnieg nadal się utrzymuje. Temperatura wieczorem -5'C , wiatr umiarkowany, a zatem warunki do jazdy względnie dobre. Największą przeszkodą był unoszący się nad miastem smog - stąd dystans niezbyt imponujący. Przejechałem ok. 7 km. Mam nadzieję, że zbliżające się ocieplenie stworzy lepsze warunki do jazdy jeszcze w tym tygodniu.

7259
Cycling

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 28.75 AFIT tokens for your effort in reaching 7259 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 2.17% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial