My Actifit Report Card: October 8 2019

in #actifit4 years ago (edited)

Moj pierwszy dzień z aplikacja za mną. Co by nie. To był zwykły dzień załtwień, ale zawsze trochę tych kroków nazbieram. Nawet i dużo motyli spotkałem. Pozdrowinia z Teneryfy.

11619
Walking

Sort:  

Witamy kolejnego Actifit'owca w rodzinie :)

Dziękuję, w końcu udało się to ogarnąć ;-) teraz więcej sportu.

!BEER na zachętę 😉 $trdo

dzięki to trzeba wpaść na Teneryfę na piwko;-)Hey @tomii, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Siema! Życzę wyników!

dzięki wielkie

Witaj w Klubie ;) :)

Dzięki;-)

No to mamy już niezłą Actifitową drużynę ;) Witaj w klubie hej!

Do dzieła ekipo;-)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 41.75 AFIT tokens for your effort in reaching 11619 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.75% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 51636.40
ETH 3018.66
USDT 1.00
SBD 4.14