A dva týdny volna přede mnou... 😉

in #actifit4 years ago

V poslední verzi actifit aplikace pro iOS se objevila možnost zveřejnit včerejší aktivitu. Tak je na čase tuto funkci vyzkoušet.
Včera poslední den v zaměstnání a trochu toho chození po firmě bylo. A když k tomu přidám večerní doprovod ženy na firemní vánoční večírek a v noci ještě jednou, je denní limit splněn hned.

Večer jsme cestou potkali kamaráda, který byl procházce s dětmi. Měl jsem tedy společnost na zpáteční cestu a docela dobře jsme si popovídali a to hlavně o velkem bratrovi a podobných záležitostech. Mám v hlavě ze včera pár myšlenek, ale prostě je teď do postu nepřetavím… Jsem rád, že jsem těch posledních pět hektických týdnů přežil ;)

No a Vánoce opět na blátě, co? Takhle to vypadá po ránu, když jedu do práce…13835
Daily Activity,Moving Around Office,Walking

Sort:  

Hezkou dovolenou ;)

!BEER
!trdovoter
!COFFEEA

Sorry, out of BEER, please retry later...

:-). Pivo bohužel neteče.

Sorry, out of BEER, please retry later...Hey @tazi, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @tazi!
@tazi will receive 0.30256538 TRDO & @krakonos will get 0.20171025 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Sorry, out of BEER, please retry later...Hey @tazi, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

coffeea Lucky you @tazi here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Congratulations @jjprac, 2.68% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @tazi!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 47.2625 AFIT tokens for your effort in reaching 13835 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.44% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Congratulations @tazi, your post successfully recieved 1.06379326 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.20171025 TRDO curation
@jjprac earned : 0.50748525 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67341.94
ETH 3779.34
USDT 1.00
SBD 3.69