Na podzim bych měl s sebou nosit foťák...

in #actifit2 years ago

Na jablečné verzi actifití aplikace mi asi opravdu nejvíce chybí možnost odeslat report až následující den. Já asi vím, proč tu tahle funkce není. A chápu to.
Ale je těžké večer nezapomenout, mít sílu, neusnout… Speciálně, když si přes den i pořídím fotku k actifit reportu ;)10073
Moving Around Office,Walking,Daily Activity

Sort:  

Pěkná mlha ;)

!BEER
!trdovoter
!COFFEEA

Congratulations @tazi, your post successfully recieved 0.89308576 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 0.450441 TRDO curation
@bucipuci earned : 0.09507375 TRDO curation
@xlisto earned : 0.04987575 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web SiteHey @tazi, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Congratulations @jjprac, 2.84% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @tazi!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

Vůbec jsem netušil, že na 'jablkách' nejde funkce zpětného hlášení.
Po dlouhé době konečně vidím nějakou fotku profika :-)
!trdo
!BEERHey @tazi, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

coffeea Lucky you @tazi here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Congratulations @tazi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 9000 upvotes. Your next target is to reach 10000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 49.7625 AFIT tokens for your effort in reaching 10073 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.53% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

!BEER
!trdo

Congratulations @xlisto, you successfuly trended the post shared by @tazi!
@tazi will receive 0.07481363 TRDO & @xlisto will get 0.04987575 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web SiteHey @tazi, here is a little bit of BEER from @xlisto for you. Enjoy it!

Ta fotka je super. Minulý týden jsem udělal celý "mlžný" foto článek :D

Já teď moc nestíhám všechny posty projíždět. Ale jsem dnes pracovně mimo domov, tak večer na hotelu mrknu.
Díky za tip.

V pohodě :) Já si nechtěl dělat reklamu, jenom mi to připomnělo podobné fotky z minulého týdne ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56812.47
ETH 4445.16
BNB 614.63
SBD 7.26