Sfokusowani : widok na moją robotę / the view on my work everyday photo competition

in #actifit2 years ago

EN-PL

Ten wpis będzie łączony z aplikacją w konkursie #sfokusowani, dlatego nie będzie więcej zdjęć, choć dzisiaj było parę ciekawych kadrów. Taki mam widok przez zaczną cześć dnia, o ile nie biegam po Katowicach lub ościennych miastach. Niestety, nie jestem zbytnio dobry w porządki.

ENG This post is combined with application in #sfokusowani photography contest, thus there won't be any more photos today, even though there were some good shots. But this is my view for the significant part of the day, at least if I'm not running around Katowice and nearby cities. Unfortunately I'm not accustomed to excessive orderliness.


Shot on/cyknięte : mobile/komórka
Katowice 5.02.2020

You can read more about the competition in the link below
https://steemit.com/busy/@sp-group/photographic-competition-sfokusowani-40-eng-pl

You still can take part!

14051
Daily Activity, Moving Around Office, Walking

Sort:  

Nieważne czy masz porządek, ważne że potrafisz się tam odnaleźć i pracować. Ja często się denerwuje gdy po większych porządkach okazuje się, że tak na prawdę nic nie jest na swoim miejscu :D
Super, że dołączyłeś do zabawy.
Na przyszłość - bez problemu możesz dodawać kilka zdjęć w postach do sfokusowanych, tylko musisz podkreślić, które konkretnie zgłaszasz.
Swoją drogą muszę w końcu przyjrzeć się zasadom konkursu, nie chcemy nikogo ograniczać :)

Problem, że nie zawsze się odnajduję...dzisiaj poszukujemy kabla do terminala, ten się wyładował. Klienci biegają do bankomatu.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 146.7688 AFIT tokens for your effort in reaching 14051 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.73% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 92.2563 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 42108.92
ETH 3191.20
BNB 473.20
SBD 4.80