Geocaching weekend day No. 1 / Geocachingový víkend den č. 1

in actifit •  last month  (edited)

Free weekend so I went to finding a caches. I chose two nice series. One for Saturday and second for Sunday. I escaped over the 15km and found 57 geocaches. A lot of were really nice. :)

Just spend the night in a hammock in a nearby campsite and continue in the morning. :)

Volný víkend a tak jsem se vydal na kešky. Vybral jsem si dvě pěkné série, jednu na sobotu a druhou na neděli. Našlapal jsem dnes něco přes 15km a odlovil 57 keší :) spousta z nich bylo opradu pěkných :)

Teď už jen přespat v hamace v nedalekém kempu a ráno pokračovat. :)

16103305-A280-4D49-B37D-9D4808A766DE.jpeg

R.

17960
Geocaching

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

pěkně
!BEER

Pěkný úlovek. Ten si tu decku !BEER zaslouží :-)

Díky :) dávám si 🍺

Posted using Partiko iOS

:-). Zahlédl jsem tě v týdenní TOP 500 actifitu. Skvělé!!

Fakt? 🙂 tak to je super :) to se dá sledovat na actifit.io? Nebo je na to něco spešl?

Posted using Partiko iOS

Dává to k lepšímu @pjansen. Mrkni sem. Jsi kolem 230 místa :-)

Aha super díky :) jinak už musim šetřit “sílu” abych mohl i zítra poslat actifit...ale jeste jedna otázečka. Nevíš proč jsem za ty 2 pivka co jste mi s @krakonoš poslali dostal na steem-engine jen za každý 0,2 a ne celé pivko? 🤔😞

Posted using Partiko iOS

Psal jsem to ráno v Rychlý pell-mell

Aj ja to jestě nestihl přečíst. Tak tak je to už je mi to jasné! Díky moc! :) 🍺

Posted using Partiko iOS

!BEER

Díky :) 🍺

Posted using Partiko iOS

To view or trade BEER go to steem-engine.Hey @rullicky, here is your BEER token. Enjoy it!

To view or trade BEER go to steem-engine.Hey @rullicky, here is your BEER token. Enjoy it!

Congratulations @rullicky! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 500 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

To view or trade BEER go to steem-engine.Hey @rullicky, here is your BEER token. Enjoy it!

!BEER

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 54.25 AFIT tokens for your effort in reaching 17960 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.81% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial