Actifit Report: January 31 /Splinterlands

in #actifit2 years ago

Dziś wielki dzień dla graczy, koniec sezonu w Splinterlands. U mnie słabo niby przysługiwało mi 26 kart ale tak się powtarzały że jednej miałem 6 sztuk. A w sumie 12 różnych. Tylko że żadnej takiej której bym już nie posiadał 🤔

5448
Walking

Sort:  

GRATULACJE! Twój post został wylosowany w dzisiejszym raporcie Codziennika i w najbliższą niedzielę otrzymasz część puli tokenów Sports!
Liczę na Twoją dalszą aktywność na tagach #polish i #sportstalk. Powodzenia w następnym losowaniu😉 !DERANGED
@tipu curate

Otrzymujesz również płynne środki @codziennika z posta sprzed tygodnia.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 71.2923 AFIT tokens for your effort in reaching 5448 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 20.55% upvote via @actifit account. 19.63% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !
The following boosts were applied to your post:

Friend Boost - L1
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 42.8448 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

You just received DERANGED @ratelmiodozer Keep up the great work. Congrats, you have been gifted 1 DerangedCoin. You can redeem 20 of them for an upvote from the deranged.coin account. Redeem your tokens by sending to deranged.coin through Steem Engine with your post URL in the memo field, view all your tokens at steem-engine.com

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 19132.94
ETH 1055.33
USDT 1.00
SBD 2.86