My Actifit Report Card: October 30 2019

in actifit •  22 days ago 

Güne güzel başladım ve ağzıma herşey ne kadar basit vay be nakaratı takılmıştı. Güne güzel başladığımda mutlaka günü kötü bitiriyordum yine yanılmadım. İlk önce hastanede kontamine iğne battı (ciddiyeti hiçbir şey olmamasından ölüme kadar götürüyor. Ölen bir arkadaşım olmuştu). Daha sonra kafamda ciddi bir yarık olmasına sebep oldum ve kötü gidiyor gün. Akşam halı saha maçım var bakalım ne olacak. Ben bugün ölmezsem 100 yıl daha yaşarım herhalde :)

7458
Daily Activity, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 32 AFIT tokens for your effort in reaching 7458 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.39% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial