You are viewing a single comment's thread from:

RE: Můj deník 2.12.-12.12.2019

in #actifit2 years ago

Dobrý nápad s tím překladem, snad to bude Pavla bavit a vydrží tu. Třeba pak občas něco sepíše i sám :)

K pohybu... momentálně jsme na Azorech, kde je extrémně kopcovitá krajina. Původně jsem tady chtěl normálně běhat, abych nevyšel ze cviku, ale k mému překvapení jsem zjistil, že se tady obyčejné chození po těch kopcích ve všem vyrovná běhání po rovince. Když si tady dám třeba 15 km výšlap, cítím se po něm úplně stejně, jako když jsem doma v parku uběhl 15 km. Co ty na to, jako expert?

Sort:  

Doufám, byla by to moje druhá rybka. Ačkoliv ta první dlouho nevydržela :)

No hele proč ne. Chůze je super. Do kopce ještě lepší! Když mi to připomeneš, tak sem někdy dám trik, jak si během/chůzí do kopce neodrovnat lejtka :)

To jsem zvědav, já tu zkouším všechno - chození po vrstevnicích, střídavou chůzi pozpátku a tak no :D Ještě nikdy jsem se v tak kopcovité oblasti nepohyboval. Chceš si zajít do obchodu, musíš vyšlápnout kopec, chceš dojít na zastávku autobusu, musíš vyšlápnout kopec :D

Takže říkáš, že tam mám jet na soustředění? :D

Hele ono to vlastně není žádný velký tajemství. Jedna z možností je přešlapování bokem střídavě po x krocích. Akorát by to chtělo video. Ale používá se to jako alternativa k běhu do prudkýho kopce. :)

To bys mohl no :) Je to tady hotový ráj pro ultramaratonce a podobné sportovní fanatiky. Stezky jsou upravené, teplota příjemná, příroda kolem na kochání jedna báseň :D

Díky za tipy, bokem jsem to ještě nezkoušel. Zkusím hned zítra :D

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36206.08
ETH 2431.30
USDT 1.00
SBD 3.99