You are viewing a single comment's thread from:

RE: Můj deník 15.-16.11.2019

in #actifit2 years ago

Já myslím, že ti v tomhle článku šlo všechno - filozofování, myšlení i cvičení. Skvělý post, který s dovolením sám nominuji do mé sobotní rubriky :) Přidal bych zase i @tipu upvote, ale dneska už mám vystříleno...

Sort:  

Seems that you have no deposit. Plase send any amount of SBD or STEEM to @tipU to use @tipU services :)

Díky very much!

Nějak sem neměl dobrej pocit už při psaní, což se mi občas stává. Ale tak nejsem profík, že jo tak si to můžu dovolit :)

Mimochodem @matkodurko už s náma nehraje? Nevíš? Chybí mi tady jeho vlogy

Maťko se nějak odmlčel no... Mám na něj kontakt, tak se zeptám, co se děje :)

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 42112.84
ETH 3121.85
USDT 1.00
SBD 4.70