Sort:  

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @xlisto!
@xlisto will receive 0.78892988 TRDO & @jjprac will get 0.52595325 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Jak by mělo fungovat deranged? Ty jsi takový průzkumník...

Na pět držených mincí by mělo jít jednu denně přidělit ;-)

!DERANGED

Pochopil jsem, že je stačí držet, stakovat nejdou. Cena je mizerná. Zlaté !BEER ...
Díky za objasnění.

Přesně tak.
Není zač ;-)

!BEER
!COFFEEA
!shop
!DERANGED

deranged You just received DERANGED @krakonos Keep up the great work, view all your tokens at steem-engine.com

Hi~ krakonos!
@jjprac has gifted you 1 SHOP!

Currently you have: 1 SHOP

View or Exchange SHOP Please go to steem-engine.com.

Are you bored? Play Rock,Paper,Scissors game with me!


You lose! 你输了!乖乖的给我点赞吧!

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @krakonos for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

deranged You just received DERANGED @krakonos Keep up the great work, view all your tokens at steem-engine.com

Coin Marketplace

STEEM 0.38
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 32677.25
ETH 2057.83
USDT 1.00
SBD 5.98