My Actifit Report Card: października 12 2018

in #actifit3 years ago

Sponsorem dzisiejszej, niebagatelnej jak na mnie liczby kroków, w części zapewne większej niż połowa jest wieczorny koncert rockowy, z którego właśnie wróciłem :) Po pracy na liczniku widniało około osiem tysięcy kroķów, czyli drugie osiem wygenerowałem skacząc do głośnej muzyki :) Ponieważ w kategoriach nie ma podrygiwania, podciągam to pod taniec ;)

16651
Daily Activity, Dancing, Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!
You have accordingly been rewarded 34.25 AFIT tokens for your effort in reaching 16651 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 3.14% upvote via @actifit account.
Actifit reward structure has changed recently, and the new rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.
    To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
    To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial