OdpowiedzialnośćsteemCreated with Sketch.

in #actifitlast year

Pewnie wszyscy dobrze o tym wiecie

"Bądź zmianą którą pragniesz ujrzeć w Świecie"

są to słowa Mahatmy Ghandiego

a więc działajmy w myśl słów jego

by zobaczyć blask jutra lepszego

wydobyć MIŁOŚĆ z serca szczerego

na pomoc bliźniemu zawsze otwartego

Przyjmijmy wszyscy odpowiedzialność za to co się dzieje

w ten sposób znów przywrócimy nadzieje

I Ziemia cała Światłem zajeśnieje

Pokój i RADOŚĆ w serca nam wleje

Niech każdy lepszym być postanowi

By świat w chwale powstał na nogi

Niech przerwią się zła i cerpienia kajdany

I uleczą się wszystkie rozdarte rany

Jedno pytanie: na co czekamy?

Koniec zwlekania wreszcie działamy!18584
Cycling

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 50.5 AFIT tokens for your effort in reaching 18584 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.91% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 18470.95
ETH 576.11
SBD 1.15