Każdy dzień może być Piękny🌞steemCreated with Sketch.

in #actifitlast year

Czy ten dzień będzie piękny zależy tylko od nas

Sprawmy by ten dzień to był Dobry czas

Pomysłów na piękno dnia jest tyle ile drzew ma las

Nikt nie zabierze nam naszego serca pokoju

Wiebieraj radość życia a nie walke w boju

Już nigdy nie wstanę z łóżka lewą nogą

Nie wpuszcze gniewu w serce, życie będzie przygodą

Otwieram oczy na Prawdę i krocze Dobrą drogą 💖😇🍀🌞


7703
Weight Lifting

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 37 AFIT tokens for your effort in reaching 7703 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.78% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.025
BTC 18955.90
ETH 606.72
SBD 1.16