My Actifit Report Card: February 15 2020

in #actifit3 years ago (edited)

This morning a little more was contributed, so it was an early lunch. Since we went on a hike with a lot of friends, we sometimes do it every quarter. Today there was a large attendance, in total over 9 people, the weather certainly wanted it no less. The hike was quite unconventional, because not only was the great wintering place of the cormorants at Berounka sitting on the trees, but we went along the entire stretch of the canceled track to the town of Chrást from part of Pilsen - Doubravka. There were also drinking stops in Chrást, even for food. We discovered picturesque places in Chrast of Summer, such as ministezka doctrine of tree species, picturesque wells. They also discovered unknown parts of this city. They also encountered a large number of snowdrops, preserved nature in Záběla. But about this separate article from the hike. :-) The photo is from the place where we came furthest from the meeting point.

Dnes se ráno trochu více přispalo a byl tedy tím pádem časný oběd. Neboť jsme šli na pořadnou túru s mnoha přáteli, občas takové pořádáme jednou za čtvrt roku. Dnes byla velká účast, celkově v průběhu 9 lidí, počasí tomu jistě přálo nemalou měrou. Túra byla dost netradiční, neb nejen že se navštívilo velké zimoviště kormoránů na Berounce posedávajicích na stromech, ale šli jsme po celém úseku zrušené trati do města Chrást z části Plzně - Doubravka. Nechyběli pitné zastávky v Chrástu a to i na jídlo. Objevili jsme v Chrástu léta přehlednutá malebná místa jako ministezka nauky druhů stromů, malebné studánky. Objevili i neznámé části tohoto města. Narazili i na velký počet sněženek, zachovalou přírodu na Zábělé. Ale o tom už samostatný článek z túry. :-) Fotka je z místa, kam jsme došli nejdále od místa srazu.

Jílek mill in Chrast near by Pilsen in Czech Republic.
Jílkův mlýn v Chrástu u Plzně v České Republice.27505
Daily Activity, Walking

Sort:  

Pěkný výšlap ;-)

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA
!shop

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 1.37598750 TRDO & @jjprac will get 0.91732500 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

To jo. Po kolejích několik kilometrů se člověk často neprochází. :-)


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @jjprac, 2.44% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @garygeo1!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 0.26575088 TRDO & @krakonos will get 0.17716725 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Jedna z nejlepších činností. Udělat si žízeň a pak ji hasit :)


!BEER
!trdo

Congratulations @xlisto, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 0.06564038 TRDO & @xlisto will get 0.04376025 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

To souhlasím. :-)


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @xlisto for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Do soutěže se ti s tím nechtělo? Pěkná tůra :-)
!trdo
!BEER

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 0.17240850 TRDO & @bucipuci will get 0.11493900 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

No uvažuji, že tam přidám nějakou lepší fotku. Díky, byla to zajímavá túra.

Vyšperkuj nějaké další hlášení a šup sem s ním :-)
!BEER


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea Lucky you @garygeo1 here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Tuhle úpravu beru. Příště to ale zkus hned na poprvé :-)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 69.188 AFIT tokens for your effort in reaching 27505 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.16% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
Boosts increased your AFIT earnings by 7.4130 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Congratulations @garygeo1, your post successfully recieved 1.87978726 TRDO from below listed TRENDO callers:

@bucipuci earned : 0.114939 TRDO curation
@krakonos earned : 0.17716725 TRDO curation
@xlisto earned : 0.04376025 TRDO curation
@jjprac earned : 0.917325 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23590.15
ETH 1657.11
USDT 1.00
SBD 2.56