My Actifit Report Card: grudnia 8 2018

in actifit •  9 months ago 

Hej!
Późnojesienna aura nie sprzyja dalekim eskapadom, ale dziś nie wytrzymałam i popędziłam do lasu zobaczyć co się tam dzieje ☺ I... jest pięknie 🙆
Drzewa lekko kołyszą się w uśpieniu, ptaki ukryły się gdzieś, nie wiedzieć gdzie, wszystko otulone jakąś mglistą tajemnicą. Tylko duszki leśne przemykały niepostrzeżenie pomiędzy drzewami zdziwione moją tam obecnością 😉

6547
Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 14.75 AFIT tokens for your effort in reaching 6547 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.65% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Witam zrobiłaś delegacje do #sp-group. Informuje żeby posty nie zostały przeoczone wpisz zawsze tag sp-group. Pozdrawiam :)

ok, dziekuję:)

Congratulations @ewriel! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!