60 minutes activity raport... My Wednesday Walk

in #actifit2 years ago
With my activity yesterday I unknowingly joined the #wednesdaywalk initiative, which was initiated by @tattoodjay in cooperation with #makemesmile hosted by @elizacheng. I learned this action from another excellent post of @vesytz, I recommend following her profile. It's a pity that I found this initiative after my walk, because if it was before I would have been better prepared for yesterday's walk. Taking advantage of the exceptionally good weather, my friend and I went for a walk on the landscape path around Le Roeulx, I was especially interested in the La Haye du Roeulx forest, which I have not had a chance to visit so far. Yesterday we only passed a small part of this forest, but that was enough to make me want to come back there again and again, which will surely happen soon.

7.jpg

Sony Xperia 1

POL Swoją wczorajszą aktywnością nieświadomie dołączyłem do inicjatywy #wednesdaywalk, którą zapoczątkował @tattoodjay we współpracy z #makemesmile wspieranej przez @elizacheng. Dowiedziałem się tej akcji z kolejnego doskonałego postu @vesytz, polecam śledzenie jej profilu. Szkoda, że dopiero po spacerze trafiłem na tę inicjatywę, bo gdyby to było przed lepiej bym się przygotował na wczorajszy spacer. Korzystając z wyjątkowo dobrej pogody ruszyliśmy z moim przyjacielem na spacer po ścieżce krajobrazowej wokół Le Roeulx, szczególnie interesował mnie las La Haye du Roeulx, którego dotychczas nie miałem okazji odwiedzić. Wczoraj co prawda przeszliśmy tylko mały fragment tego lasu, ale to wystarczyło, żebym zapragnął tam wrócić jeszcze nie raz, co na pewno wkrótce się stanie.

6.jpg

Sony Xperia 1

5.jpg

Sony Xperia 1

4.jpg

Sony Xperia 1

3.jpg

Sony Xperia 1

2.jpg

Sony Xperia 1

screenshotwww.strava.com2020.02.2001_54_26.png

screenshotwww.strava.com2020.02.2001_55_50.png


My 2020 goals:

SportGoalDone%
Walking2000 km162,35 km (6,02km)8,12 %
Cycling2500 km91,84 km3,67 %
Running1500 km142,48 km9,06 %


screenshotdocs.google.com2020.02.2000_37_44.png


It was my Actifit Report #544 Don't stop me now! Keep going!16765
Walking

Sort:  

Wonderful activity, and what a beautiful area for a walk, love all the shots

Thanks for joining Wednesday Walk :)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 235.694 AFIT tokens for your effort in reaching 16765 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 2.89% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 164.9240 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 47427.77
ETH 3969.71
BNB 548.52
SBD 5.53