60 minutes activity raport... swimming class

in #actifit2 years ago
After a three week break due to pool maintenance, today I went back to swimming lessons. In the meantime, I went couple times to swimming pool in town and improved what I had learned before. I guess it wasn't bad, because today I heard a lot of praise from my instructor, but to make it not so easy, I'll have to synchronize and improve the next elements.
Besides, today there are not many steps, because I was at work all day, but I managed to spend #60minutes on physical activity, so you can too.

POL Po trzech tygodniach przerwy spowodowanej konserwacją basenu, dziś wróciłem na lekcje pływania. W międzyczasie chodziłem na basen i sam doskonaliłem to czego się wcześniej nauczyłem. Chyba nie było źle, bo dziś usłyszałem dużo pochwał od instruktorki, ale żeby nie było tak łatwo kolejne elementy wprowadziła, które będę musiał zsynchronizować i doskonalić.
Poza tym dziś mało kroków, bo byłem cały dzień w pracy, ale udało mi się wygospodarować 60 minut na aktywność fizyczną.

1.jpg


My 2020 goals:

SportGoalDone%
Walking2000 km156,33 km (5,50km)7,82 %
Cycling2500 km91,84 km3,67 %
Running1500 km135,88 km9,06 %


screenshotdocs.google.com2020.02.1621_43_14.jpg


It was my Actifit Report #541 Don't stop me now! Keep going!5649
Daily Activity, Swimming

Sort:  

troszkę Cie nie poznałam w tej pianie,
:) jak to jednak ukulary zmieniają człowieka

Mogłaś nie poznać, bo to bardzo stare zdjęcie :)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 176.9845 AFIT tokens for your effort in reaching 5649 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.62% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 135.7145 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56898.72
ETH 4526.78
BNB 619.37
SBD 7.16