Daily Raport... spacer w poszukiwaniu wiosny [PL/EN]

in #actifit2 years ago

DSC_2308.JPG

Dziś co prawdę, żona dała mi wolną rękę i stwierdziła, że "jak chcę to mogę iść pobiegać, a ona się sama przejdzie", ale nie ze mną te numery, za stary jestem, żeby złapać się w takie pułapki. Dlatego z uśmiechem stwierdziłem, że chętnie pójdę z nią na spacer. Żeby nie chodzić ciągle po tych samych ulicach wokół domu podjechaliśmy do niedalekiego Obourg, a stamtąd poszliśmy do Saint Denis, chciałem jej pokazać dawne opactwo do którego ostatnio zaglądałem, ale zaczęła marudzić, że pora wracać do domu i pomimo tego, że mieliśmy je już na wyciągniecie ręki wróciliśmy do domu. Po drodze trafiliśmy na parę "udomowionych" saren w jednym z przydomowych ogródków. Trochę to dziwne miejsce na trzymanie zwierząt.

ENG Today, to tell you the truth, my wife gave me a free hand and said to me "if I want to go for a run, do it, I'll go for walk by myself", but I'm too old to get caught up in such traps. That's why I said with a smile that I'd like to go for a walk with her. In order not to keep walking the same streets around the house, we drove up to nearby Obourg and from there we went to Saint Denis, I wanted to show her the old abbey I'd been looking into recently, but she started to whine that it was time to comeback home, so we turn back. Along the way we found a couple of "domesticated" roe deer in one of the home gardens. It was a bit of a strange place to keep wild animals.

DSC_2309.JPG

DSC_2312.JPG

DSC_2310.JPG

DSC_2306.JPG

DSC_2305.JPG

DSC_2304.JPG

DSC_2303 1.JPG

screenshotwww.strava.com2020.02.1522_16_08.jpg


My 2020 goals:

SportGoalDone%
Walking2000 km150,83 km (5,33km)7,54 %
Cycling2500 km91,84 km3,67 %
Running1500 km135,88 km9,06 %


screenshotdocs.google.com2020.02.1522_16_32.jpg


It was my Actifit Report #540 Don't stop me now! Keep going!12240
Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 250.448 AFIT tokens for your effort in reaching 12240 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 4.23% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Friend Ranker - L1
+ 1 User Rank
Thanks to your friend @actifit-peter
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 179.4280 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.065
BTC 50581.76
ETH 4295.62
BNB 578.30
SBD 6.26