Daily Raport... ekshibicjonizm, czy nowoczesność? [PL/EN]

in #actifit2 years ago
Leniuchowania ciąg dalszy, chyba starzeję się, bo potrzebuję więcej czasu na regeneracje po nocnych zmianach. Pogoda nieco się poprawiła, wciąż mocno wiało, ale już nie padało, żeby nie zmarnować całego dnia na błogie lenistwo wybraliśmy się z żoną na spacer przy okazji zakupów w sklepie bio. Dwa lata temu mieszkaliśmy niedaleko tego sklepu, ale nigdy nie chodziliśmy po tamtych osiedlowych uliczkach. W większości są to domy z lat 70-tych i 80-tych XX wieku, ale zdarzają się nowsze, wśród nich wyróżnia się konstrukcja, która jest na zdjęciach w której front i rewers budynku są całe ze szkła, bardzo ciekawa, odważna i otwarta konstrukcja, z tego co zauważyliśmy na parterze jest kuchnia a na piętrze salon, właściciele nie są jednak 100% ekshibicjonistami, gdyż sypialnie są w budynku po prawej stronie. Nie jest to jedyna tego typu konstrukcja w okolicach Mons, widziałem jeszcze dwa inne domy o podobnej otwartej konstrukcji. Osobiście nie wiem, czy odważyłbym się zamieszkać w podobnym domu.

ENG I guess I'm getting older because I need more time to regenerate after the night shift. The weather has improved a bit, it was still blowing, but it wasn't raining anymore, so as not to waste the whole day on blissful laziness we went with my wife for a walk while shopping in the bio shop. Two years ago we lived near that shop, but we never walked along those streets. Most of houses there are from the 70's and 80's of the 20th century, but there are newer ones, among them stands out the construction, which is in the pictures, the front and the reverse of the building are all made of glass, very interesting and open construction, from what we noticed there is a kitchen on the ground floor and a living room on the first floor, but the owners are not 100% exhibitionists, because the bedrooms are in the building on the right side. This is not the only such structure in the Mons area, I've seen two other houses with a similar open structure. Personally, I do not know if I would dare to live in a similar house.

2257.jpg

2252.jpg

2258.jpg

screenshotwww.strava.com2020.02.1122_27_02.jpg


My 2020 goals:

SportGoalDone%
Walking2000 km140,67 km (+4,38km)7,03 %
Cycling2500 km91,84 km3,67 %
Running1500 km129,81 km8,65 %


screenshotdocs.google.com2020.02.1122_26_18.jpg


It was my Actifit Report #536 Don't stop me now! Keep going!7488
Daily Activity, Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 217.522 AFIT tokens for your effort in reaching 7488 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 2.71% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 159.0020 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57413.86
ETH 4603.47
BNB 622.36
SBD 7.25