Daily Raport... nieplanowana aktywność [PL/EN]

in #actifit2 years ago
Wczorajszy plan był inny, ale czułem się dość zmęczony i chciałem sobie poleniuchować przed nocną zmianą. Pogodziłem się nawet z myślą, że nie zrobię minimum aktywności, żeby opublikować raport. Tym razem jednak pomocną dłoń wyciągnęła moja żona, która zaproponowała rano spacer, jeszcze przed tym zanim huragan Ciara rozkręci się na dobre. Oprócz nas niewiele osób było na ulicach, ale dopiero po południu zaczęło wiać naprawdę mocno. Kiedy jechałem do pracy to czułem jak boczny wiatr niemal zmiata z drogi mały samochodzik mojej żony. Z racji załamania pogody na kolejny tydzień nie będę ustalał sobie żadnych celów, po prostu... niech będzie jak będzie.

ENG Yesterday's plan was different, but I was feeling quite tired and wanted to laze around before the night shift. I even agreed to the idea that I wouldn't do the minimum activity to publish a report. A helping hand was extended by my wife, who offered to take a walk in the morning, even before Hurricane Ciara started blow hard. Apart from us, there were few people on the streets, but only in the afternoon did it start to blow really hard. When I was going to work I felt like a side wind almost swept my wife's little car off the road. Due to the weather break for the next week, I won't set any goals for myself, just... just let it be like it is.

DSC00694.JPG


My 2020 goals:

SportGoalDone%
Walking2000 km136,29 km (+4,18 km)6,81 %
Cycling2500 km91,84 km3,67 %
Running1500 km129,81 km8,65 %It was my Actifit Report #534 Don't stop me now! Keep going!10312
Daily Activity, Walking

Sort:  

Dobra robota!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 229.499 AFIT tokens for your effort in reaching 10312 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 3.16% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 168.4790 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57248.46
ETH 4294.45
BNB 610.95
SBD 7.12